เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

PROFESSIONAL MEASURING INSTRUMENTS FOR INDUSTRY, SAFETY
AND ENVIRONMENT


 

เครื่องวัดก๊าซ
GAS DETECTOR

 

 

Project Image
เครื่องวัดก๊าซ

Gasbadge Pro

 • ตรวจวัดก๊าซออกซิเจน ก๊าซพิษ และก๊าซที่ติดไฟ ได้สูงสุด 5 ก๊าซ
 • สามารถสื่อสารกับ Radius BZ1 ได้โดยใช้เทคโนโลยี LENSTM Wireless
 • ระบุผู้ใช้งานและพื้นที่ทำงานได้โดยใช้เทคโนโลยี iAssignTM
 • มีฟังก์ชั่น Man-down Alarm และปุ่ม Panic Alarm
 • สามารถใช้งานร่วมกับปั้ม เพื่อใช้งานในพื้นที่อับอากาศ

View More

Project Image
เครื่องวัดก๊าซ

Ventis Pro

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 650OC
 • ค่าความถูกต้อง +2OC or +2% or m.v.
 • จำนวนเซนเซอร์ 160 x 120 พิกเซล
 • มุมมองภาพความร้อน 31" x 23"
 • การปรับโฟกัสของภาพเป็นแบบ Fixed
 • หน้าจอแสดงผล TFT 3.5 นิ้ว
Project Image
เครื่องวัดก๊าซ
Ventis MX4
 • MX4 VENTIS เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ติดตั้งเซนเซอร์ได้พร้อมกันสูงสุด 4 เซนเซอร์ ก๊าซที่สามารถวัดได้ O2, H2S, CO, NO2, SO2, LEL, CH(0-5%Vol)
 • มีตัวเครื่องให้เลือกใช้งานสำหรับโหมดการแพร่โดยธรรมชาติหรือการใช้งานร่วมกับปั๊มดูดอากาศ
 • หน้าจอแสดงผล LCD อ่านค่าได้พร้อมกันทั้ง 4 ชนิดก๊าซ
 • ตัวเครื่องมีสีให้เลือกทั้งสีดำและสีส้มสดใสมองเห็นได้ชัดเจน ทนฝุ่น น้ำ และแรงกระแทกได้ดี
 • สามารถตั้งค่าเตือนด้วยสัญญาณเสียง 95 dB ไฟกระพริบและระบบสั่น
 • สามารถใช้งานร่วมกับ Tube ในการเก็บตัวอย่างได้ไกลถึง 100 ฟุต
 • ใช้งานได้นานถึง 20 ชั่วโมง (ไม่มีปั๊ม)

View More