เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

PROFESSIONAL MEASURING INSTRUMENTS FOR INDUSTRY, SAFETY
AND ENVIRONMENT


 

เครื่องวัดสำหรับงานด้านไฟฟ้า
ELECTRICAL MEASUREMENT

 

 

Project Image
เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส

Testo 745

 • สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า 12 ถึง 1,000 V AC
 • มีการเตือนแบบแสงและสัญญาณเสียง
 • มีตัวกรองสำหรับสัญญาณรบกวนความถี่สูง
 • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP 67
 • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 61326-1 และ EN 61010-1

View More

Project Image
เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้า

Testo 750-1/750-2/750-3

 • หน้าจอแสดงผลแบบ LED
 • ใช้เทคโนโลยีใยแก้วนำแสงเพื่อะบุแรงดันไฟฟ้า
 • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP 64
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม EN 61243-3:2010
 • testo 750-2/750-3 มีฟังก์ชั่นทดสอบกระแสไฟรั่ว และไฟส่องสว่างพร้อมทำงานในที่แสงน้อย
 • testo 750-3 หน้าจอแสดงผล 3 digit LCD
Project Image
เครื่องมือทดสอบแระแสและแรงดันไฟฟ้า
Testo 755-1 / 755-2
 • สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า 6 ถึง 600 V AC/DC / 6 ถึง 1}0000 V AC/DC
 • วัดกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 200 A AC
 • วัดค่าความต้านทานไฟฟ้า 30Ω ถึง 100kΩ
 • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP 64
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม EN 61243-3:2010 และ EN 61010-1

View More

 

Project Image
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์

Testo 760-1 / 760-2 / 760-3

 • วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความถี่ และความจุไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับการต่อช่องเสียบ
 • จดจำการวัดค่าพารามิเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ
 • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP 64
 • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 61326-1
 • testo 760-2 / 760-3 สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง 500OC

View More

Project Image
แคลมป์มิเตอร์

Testo 770-1 / 770-2 / 770-3

 • วัดสายไฟในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
 • วัดค่า AC/DC ของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ
 • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 61010-1 และ IEC 61376
 • testo 770-2 / 770-3 สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง 500OC
 • testo 760-3 สามารถใช้งาน Bluetooth/App ได้
 • มีฟังก์ชั่น True RMS
 • สามารถวัดไฟกระชากได้

View More