เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

PROFESSIONAL MEASURING INSTRUMENTS FOR INDUSTRY, SAFETY
AND ENVIRONMENT


 

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
FLUE GAS ANALYZER

 

 

Project Image
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ แบบบันทึกค่าได้

Testo 300

 • เลือกติดตั้งเซนเซอร์ได้ 3 ชนิดก๊าซ
 • สามารถวัดค่า O2, CO, NO ได้
 • ส่งรายงานผ่านทางอีเมล์ได้ทันที
 • บันทึกข้อมูลได้ 1,000,000 ข้อมูล
 • จอแสดงผลแบบระบบสัมผัส ตอบสนองได้รวดเร็ว ทำให้การทำงานง่ายขึ้น

View More

Project Image
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

Testo 310

 • ช่วงการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 0 ถึง 100%
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 400OC
 • ช่วงการวัดก๊าซของออกซิเจน O2  0 ถึง 21%vol.
 • ช่วงการวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0 ถึง 4,000 ppm
 • จอภาพแสดงผล LCD
 • พิมพ์ผลข้อมูลการวัดผ่านเครื่องพิมพ์ไร้สาย