เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

PROFESSIONAL MEASURING INSTRUMENTS FOR INDUSTRY, SAFETY
AND ENVIRONMENT


 

กล้องถ่ายภาพความร้อน
THERMAL IMAGING CAMERA

 

 

Project Image
กล้องถ่ายภาพความร้อน

Testo 865

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 280OC
 • ค่าความถูกต้อง +2OC or +2% or m.v.
 • จำนวนเซนเซอร์ 160 x 120 พิกเซล
 • มุมมองภาพความร้อน 31" x 23"
 • การปรับโฟกัสของภาพเป็นแบบ Fixed
 • หน้าจอแสดงผล TFT 3.5 นิ้ว

View More

Project Image
กล้องถ่ายภาพความร้อน

Testo 868

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 650OC
 • ค่าความถูกต้อง +2OC or +2% or m.v.
 • จำนวนเซนเซอร์ 160 x 120 พิกเซล
 • มุมมองภาพความร้อน 31" x 23"
 • การปรับโฟกัสของภาพเป็นแบบ Fixed
 • หน้าจอแสดงผล TFT 3.5 นิ้ว
Project Image
กล้องถ่ายภาพความร้อน
Testo 871
 
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 350OC
 • ค่าความถูกต้อง +2OC or +2% or m.v.
 • จำนวนเซนเซอร์ 240 x 180 พิกเซล
 • มุมมองภาพความร้อน 35" x 26"
 • การปรับโฟกัสของภาพเป็นแบบ Fixed
 • หน้าจอแสดงผล TFT 3.5 นิ้ว

View More