เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

PROFESSIONAL MEASURING INSTRUMENTS FOR INDUSTRY, SAFETY
AND ENVIRONMENT


 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
Infrared thermometer

 

 

Project Image
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

Testo 810

 • มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของอากาศ และอุณหภูมิพื้นผิวแบบอินฟราเรด
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิบรรยากาศ -10 ถึง +50OC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -30 ถึง +300OC
 • อัตราส่วนระยะห่างในการวัดและขนาดของวัตถุ 6:1
 • แสดงค่าการวัดในหน่วย OC และ OF

View More

Project Image
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและแบบสัมผัส

Testo 826-T2 / 826-T4

 • รุ่น Testo 826-T2 วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
 • รุ่น Testo 826-T4 วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส และอินฟราเรด
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด -50 ถึง +300OC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส -50 ถึง +230OC
 • มีเลเซอร์แสดงตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิ 1 ตำแหน่ง
 • ค่าอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับจุดการวัด 6:1
Project Image
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและแบบสัมผัส
Testo 830-T4
 • วัดอุณหภูมิแบบสัมผัส และอินฟราเรด ในเครื่องเดียวกัน
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด -30 ถึง +400OC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส -50 ถึง +500OC
 • มีเลเซอร์แสดงตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง
 • ค่าอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับจุดการวัด 30:1

View More

 

Project Image
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและแบบสัมผัด

Testo 835-T2

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด -50 ถึง 1,500OC
 • สามารถต่อเข้ากับหัววัดแบบสัมผัสชนิด TC type K
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 1,000OC
 • ค่าความคลาดเคลื่อน +2.0OC or +1% of mv
 • มีแสงเลเซอร์สำหรับแสดงตำแหน่งในการวัด 4 จุด
 • อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในการวัดกับขนาดของวัตถุที่ 50:1
 • สามารถดึงข้อมูลการวัดได้ผ่าน PC โดยใช้ Software

View More