เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

PROFESSIONAL MEASURING INSTRUMENTS FOR INDUSTRY, SAFETY
AND ENVIRONMENT


 

เครื่องวัดความเร็วลม / เครื่องวัดความเร็วรอบ

aNEMOMETER / tachometer


 

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)

 

Project Image
เครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา

Testo 405

 • สามารวัดค่าอุณหภูมิและความเร็วลมได้ภายในเครื่องเดียวกัน
 • ช่วงการวัด 0 ถึง 10 m/s ; 20 ถึง 50OC
 • ความยาของหัววัด 300 มม.

View More

Project Image
เครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา

Testo 410-1 / 410-2

 • รุ่น Testo 410-1 วัดอุณหภูมิ ความเร็วลม
 • รุ่น Testo 410-2 วัดอุณหภูมิ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์
 • ช่วงการวัดความเร็วลม 0.4 ถึง 20 m/s อุณหภูมิ -10 ถึง 50OC
 • ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH (เฉพาะรุ่น testo 410-2)
 • แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย
Project Image
เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด
Testo 416
 
 • ช่วงการวัด 0.6 ถึง 40 m/s
 • หัววัดแบบใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 16 มม.
 • พร้อมด้ามจับแบบ Telescopic ความยาว 890 มม.
 • แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลีย

View More

 

Project Image
เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดใหญ่

Testo 417

 • ช่วงการวัด 0.3 ถึง 20 m/s ; 0 ถึง 50OC
 • หัววัดแบบใบพัดเส้นฝ่านศูนย์กลาง 100 มม.
 • แสดงค่าการวัดสูงสุด และต่ำสุดได้

View More

Project Image
เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot wire

Testo 425

 • ช่วงการวัด 0 ถึง 20 ms ; -20 ถึง 70OC
 • มีด้ามจับแบบ Telescopic ความยาว 890 มม.
 • แสดงค่าการวัดสูงสุด และต่ำสุดได้

View More

Project Image
เครื่องวัดแบบ Multi-Function

Testo 435

 • สามารถเลือกหัววัดได้หลายชนิด
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ถึง 1,370OC
 • ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH
 • ความเร็วลม 0 ถึง 40 m/s
 • CO2 0 ถึง 10,000 ppm
 • แรงดับบรรยากาศ 0 ถึง 2,000 hPa
 • ความดันต่าง 0 ถึง 25 hPa
 • ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH
 • ความเข้มแสง 0 ถึง 100,000 lux
 • บันทึกผลข้อมูลการวัดในหน่วยความจำของเครื่อง
 • พิมพ์ผลข้อมูลการวัดผ่านเครื่องพิมพ์ไร้สาย

View More

 

Project Image
เครื่องวัดค่าความดันต่างและความเร็วลม

Testo 510

 • ช่วงการวัด 0 ถึง100 hPa
 • ค่าความละเอียดในการวัด 0.01 hPa
 • แสดงค่าการวัดในหน่วย hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s และ fpm ได้

View More

Project Image
เครื่องวัดความดันสมบูรณ์ชนิดพกพา

Testo 511

 • ช่วงการวัด 300 ถึง1,200 hPa
 • ค่าความละเอียดในการวัด 0.01 hPa
 • แสดงค่าการวัดในหน่วย hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s และ ft ได้

View More

Project Image
เครื่องวัดความดันต่างและความเร็วลม

Testo 512

 • ช่วงการวัด 0 ถึง 2,000 hPa
 • วัดความเร็วลมได้ 2 ถึง 100 m/s (ใช้ Pilit tube)
 • สามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้ 8 หน่วย ได้แก่ kPa, hPa, Pa, mmH2O, mmHg, psi,  inH2O, inHg ได้

View More

 

Project Image
เครื่องวัดความเร็วลมและคุณภาพอากาศ

Testo 440

 • Multifunction
 • หัววัดสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบบลูทูธ, Thermocouple, Fix cable
 • หน้าจอแสดงผลการตรวจวัดได้พร้อมกัน 3 ค่า
 • หน่วยความจำภายใน สูงสุดถึ ง 7,500 ข้อมูล
 • สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Interface และฟังก์ชั่นปริ้นได้
 • มีโพรบ telescope ต่อสามารถวัดในพื้นที่สูงบนเพดานได้ง่าย

View More

 

 

เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)

 

Project Image
เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

Testo 460

 • สามารถวัดความเร็วรอบได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับเครื่องจักร
 • ช่วงการวัด 100 ถึง 29,999 rpm
 • ค่าความละเอียด 0.1 rpm (ที่ช่วง 100 ถึง 999.9 rpm), 1 rpm (ที่ช่วง 1000 ถึง 29,999 rpm)
 • แสดงค่าการวัดในหน่วย rpm หรือ prs ได้

View More

Project Image
เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงและแบบสัมผัส

Testo 470

 • ช่วงการวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง 1 ถึง 99,999 rpm
 • ช่วงการวัดแบบสัมผัส 0.1 ถึง 19,999 rpm
 • สามารถเปลี่ยนหัววัดความเร็วของการเคลื่อนที่ในหน่วย m/min, ft/min, in/min, m,ft, และ in ได้

View More

Project Image
เครื่องวัดความเร็วรอบแบบ Stroboscope

Testo 477

 • วัดความเร็วรอบโดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน โดยใช้ความถี่ของแสงกระพริบ
 • ความถี่ในการกระพริบของแสง 30 ถึง 300,000 fpm (flashes per minute)

View More