เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

PROFESSIONAL MEASURING INSTRUMENTS FOR INDUSTRY, SAFETY
AND ENVIRONMENT

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ / เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์

Thermometer / Hygrometer

 

 

Project Image

แถบวัดอุณหภูมิ Thermometer Strips

แถบวัดอุณหภูมิมีหลายช่วงอุณหภูมิให้เลือกใช้งาน

 • ช่วงการวัด : 37 ถึง 65OC และ 71 ถึง 110OC
 • ช่วงการวัด : 116 ถึง 154OC และ 161 ถึง 204OC
 • ช่วงการวัด : 204 ถึง 260OC และ 249 ถึง 280OC

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา Mini Thermometer

หัววัดแบบจุ่ม

 • ความยาว 120 มม. ช่วงการวัด : -50 ถึง +150OC
 • ความยาว 200 มม. ช่วงการวัด : -50 ถึง +250OC
หัววัดแบบสัมผัส
 • ความยาว 120 มม. ช่วงการวัด : -50 ถึง +250OC
Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา (กันน้ำ) Water Proof Mini Thermometer

 • ความยาว 120 มม.
 • ช่วงการวัด : -40 ถึง +230OC
 • ความละเอียดในการวัด 0.1OC

View More

 

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา

Testo 905-T1/T2

 • ช่วงการวัด -50 ถึง 350OC
 • รุ่น T1 หัววัดแบบจุ่ม รุ่น T2 หัววัดแบบสัมผัส
 • แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขบนจอ LCD
 • เปลี่ยนหน่วยการวัดอุณหภูมิระหว่าง OC และ OF

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

Testo 103

 • ช่วงการวัด -30 ถึง 220OC
 • ค่าความถูกต้อง + 0.5OC (-30 ถึง 99.9OC) + 1% (100 ถึง 220OC)
 • ค่าความละเอียด 0.1OC

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

Testo 104/104-IR

 • ช่วงการวัด -50 ถึง 250OC
 • รุ่น testo 104-IR มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
 • ช่วงการวัดแบบอินฟราเรด -30 ถึง 250OC
 • เซนเซอร์พับเก็บได้ มีเลเซอร์แสดงในการวัดอุณหภูมิ 2 จุด
 • Water proof IP65

104View More    104-IRView More

 

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

Testo 105

 • ช่วงการวัด -50 ถึง 275OC
 • สามารถเปลี่ยนหัววัดได้ถึง 3 หัววัด
 • หัววัดแบบธรรมดา ความยาว 100 มม.
 • หัววัดสกรูสำหรับอาหารแช่แข็ง ความยาว 90 มม.
 • หัววัดยาวพิเศษ ความยาว 200 มม.
 • Water proof IP65

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

Testo 106

 • ช่วงการวัด -50 ถึง 275OC
 • มี Alarm เป็นไฟ LED และ สัญญาณเสียง
 • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์กันน้ำ ฝุ่น และแรงกระแทกได้ (IP67)

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

Testo 108

 • ช่วงการวัด -50 ถึง 300OC
 • ค่าความถูกต้อง +0.5OC (-30 ถึง +70OC)
 • Water proof IP67
 • HACCP-compliant and certified to EN 13485 

View More

 

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิ

Testo 110

 • ช่วงการวัด -50 ถึง 150OC
 • ค่าความถูกต้อง +0.2OC (-20 ถึง 80OC
 • พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ไร้สาย
 • แสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด
 • มี Alarm เตือนด้วยเสียง

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับ Food Inspector

Testo 112

 • ช่วงการวัด -50 ถึง 300OC
 • เลือกหัววัดได้หลายแบบทั้ง NTC และ Pt 100
 • ค่าความถูกต้อง +1digit +0.2OC (-50 ถึง 200OC) สำหรับ Pt100
 • พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ไร้สาย

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดความแม่นยำสูง

Testo 720

 • ช่วงการวัด -100 ถึง 800OC (pt100) -50 ถึง 150 (NTC)
 • เลือกหัววัดได้หลายแบบทั้ง NTC และ Pt 100
 • ค่าความถูกต้อง +0.2O+1digit (-100 ถึง 200OC) สำหรับ Pt100
 • พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ไร้สาย

View More

 

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานสอบเทียบ

Testo 735

 • ช่วงการวัด -200 ถึง 1,370OC
 • ค่าความถูกต้อง +0.2OC +1 digit (-100 ถึง 200OC) สำหรับ Pt 100
 • ค่าความละเอียดสูงสุด 0.001OC (-40 ถึง 199OC สำหรับ Pt100)
 • ต่อหัววัดใช้งานได้พร้อมกัน 3 หัววัด
 • บันทึกข้อมูลการวัดในหน่วยความจำของเครื่อง 10,000 ข้อมูล
 • พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ผลไร้สาย
 • สัญญาณเตือนค่าเกินแบบเสียง (Audible Alarm)

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไป

Testo 922

 • ช่วงการวัด -50 ถึง 1,000OC
 • สามารถต่อการทำงานได้พร้อมกัน 2 หัววัด
 • พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ผลไร้สาย
 • สัญญาณเตือนค่าเกินแบบเสียง (Audible Alarm)

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไป

Testo 925

 • ช่วงการวัด -50 ถึง 1,000OC
 • พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ผลไร้สาย
 • สัญญาณเตือนค่าเกินแบบเสียง (Audible Alarm)

View More

 

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับอาหาร

Testo 926

 • ช่วงการวัด -50 ถึง 400OC
 • ค่าความถูกต้อง +0.3OC (-20 ถึง +70OC)
 • พิมพ์ผลได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ผลไร้สาย
 • มีอุปกรณ์ TopSafe ป้องกันตัวเครื่อง

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และความดันบรรยากาศ

Testo 622

 • วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แรงดันบรรยากาศ
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60OC
 • ชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH
 • แรงดันบรรยากาศ 300 ถึง 1200 hPa
 • สามารถแสดงข้อมูลการวัดเป็นกราฟในช่วงระยะเวลา 12 สัปดาห์
 • จอภาพขนาดใหญ่ ง่ายต่อการอ่านค่า
 • มีฟังก์ชั่นการเตือนเมือ่ครบรอบการสอบเทียบ

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์

Testo 623

 • วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 60OC
 • ชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH
 • สามารถแสดงข้อมูลการวัดเป็นกราฟในช่วงระยะเวลา 12 สัปดาห์
 • จอภาพขนาดใหญ่ ง่ายต่อการอ่านค่า
 • มีฟังก์ชั่นการเตือนเมือ่ครบรอบการสอบเทียบ

View More

 

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

Testo 605-H1

 • ช่วงการวัด 5 ถึง 95%RH ; 0 ถึง 50OC ; -20 ถึง 50OC td
 • ค่าความคลาดเคลื่อน +3%RH / 0.5OC
 • แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขบนจอ LCD
 • เปลี่ยนหน่วยการวัดอุณหภูมิระหว่าง OC และ OF

View More

Project Image

เครื่องวัดความชื้นของไม้ และวัสดุ

Testo 606-1 / 606-2

 • รุ่น 606-1 วัดความชื้นของไม้ และวัสดุ
 • รุ่น 606-2 วัดความชื้นของไม้ วัสดุ และความชื้นสัมพัทธ์
 • ช่วงการวัดความชื้นของไม้ และวัสด 0 ถึง 90%
 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH
 • อุณหภูมิของการอาศ -10 ถึง 50OC

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

Testo 608-H2

 • ช่วงการวัด 2 ถึง 98%RH ; -10 ถึง 70OC ; -40 ถึง 70OC td
 • ค่าความถูกต้อง +2%RH (2 ถึง +98)
 • แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้
 • ตั้งระดับการเตือนแบบไฟกระพริบได้
          

View More

 

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

Testo 610

 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 50OC
 • แสดงค่า Dewpoint
 • ค่าความถูกต้อง +2.5%RH (5 ถึง 95%RH)

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

Testo 625

 • ช่วงการวัด -10 ถึง 60OC ; 0 ถึง 100%RH
 • ค่าความถูกต้อง +2.5%RH, +0.5OC
 • แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด และค่า Dewpoint ได้
 • ต่อกับหัววัดแบบไร้สาย Wireless Probe) ได้

View More

Project Image

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบบันทึกค่าได้

Testo 635

 • วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แรงดันบรรยากาศ
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ถึง 1,370OC
 • ชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%RH
 • แรงดันสัมบูรณ์ 0 ถึง 2,000 hPa
 • บันทึกข้อมูลการวัดในหน่วยความจำได้ 10,000 ข้อมูล
 • ต่อกับหัววัดแบบไร้สาย (Wireless Probe) ได้

View More