เครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบ  
ผลิตภัณฑ์ Fischer  ประเทศเยอรมัน
 


 
 

  แบบพกพาชนิดไม่ทำลายผิว 
Deltascope, Isoscope, Dualscope


คุณลักษณะ
 
   1.  ใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (Magnetic Induction)  Deltascope, ​
          Dualscope
     2.  ใช้หลักการกระแสไหลวน (Eddy Current) Isoscope, Dualscope
     3.  มีหัววัดให้เลือกมากมายขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของชิ้นงาน
     4.  เชื่อมโยงข้อมูลกับคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ได้
     5.  คำนวณค่าทางสถิติและเก็บข้อมูลได้
     6.  ใช้วัดความหนาของสี, เลคเกอร์, สังกะสี, โครเมี่ยม, ทองแดง ฯลฯ
          บนโลหะที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็ก รวมทั้งทองแดงบน PCB
     7.  รับประกันคุณภาพ 1 ปี
  แบบตั้งโต๊ะชนิดไม่ทำลายผิว
Fischerscope MMS PC2

คุณลักษณะ
 1. สำหรับวัดความหนาผิวเคลือบและทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของโลหะ เช่น ความนำไฟฟ้า, ปริมาณเฟอร์ไรท์, ความหนาของนิเกิล, ความหนาของทองแดงในรู, ความหนาของทองแดงบน PCB และความหนาโดยใช้รังสีเบต้า
 2. เก็บบันทึกข้อมูลค่าคำนวณค่าทางสถิติ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3. มีพอร์ตขนานสำหรับต่อเครื่องพิมพ์มาตรฐาน
 4. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 

  แบบทำลายผิว Couloscope CMS2 และ Couloscope CMS2 STEP

คุณลักษณะ
 1. ใช้หลักการ Coulometric Method
 2. สามารถวัดความหนาผิวชุบได้สูงสุด 3 ชั้น
 3. คำนวณค่าทางสถิติ เก็บข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลผ่านเครื่องพิมพ์มาตรฐาน
 4. ตัวอย่างการใช้งาน เช่น Cr/Fe, Zn/Fe,Cr/NiCu/ABS, Cr/Ni/Fe, Sn/Cu, NiP/Fe เป็นต้น
 5. สามารถแยกชิ้นนิเกิลได้สำหรับรุ่น Couloscope CMS STEP (bright/high sulfer/semi bright/Ni/Cu)
 6. รับประกันคุณภาพ 1 ปี


  เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
Feritscope FMP 30


คุณลักษณะ
 1. สำหรับวัดปริมาณเฟอรีไรท์ในรอยเชื่อมที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษ เช่น ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน อุ่ต่อเรือ และงานโครงสาร้งเหล็กต่างๆ 
 2. รับประกันคุณภาพ 1 ปี


  เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
Sigmascope SMP 350


คุณลักษณะ
 1. สำหรับวัดหาค่าความนำไฟฟ้าบนโลหะที่ไม่นำแม่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง เหรียญต่างๆ โลหะที่ใช้ในอากาศยาน
 2. รับประกันคุณภาพ 1 ปี