เครื่องหาความหนืด
Sine-wave Vibra Viscometer
 


 
  เครื่องหาความหนืด เครื่องหาความหนืดยี่ห้อ  AND 
     เครื่องหาความหนืดรุ่น : Sine-Wave Vibro Viscometer
 
Model
Range
Measurement Unit
 SV -10
0.3-10,000 mPa.s
mPa.s, Pa.s, cP, P
  SV-100
1-100 pa.s
Pa.s, P
 
  เครื่องวัดความหนืด  ยี่ห้อ  AND  รุ่น SV-10 / SV-100 Series
 
  • เป็นเครื่องหาความหนืดที่ใช้วิธีการวัดแบบ Tuning-fork Vibration ที่ความถี่ 30 Hz
  • สามารถวัดค่าความหนืดได้ในช่วง 0.3 mPa.s - 10 Pa.s หรือ 0.3 - 10,000 mPa.s สำหรับรุ่น SV-10
  • เครื่องหาความหนืดสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้เป็น mPa.s , Pa.s , cP , P
  • เครื่องหาความหนืดใช้ปริมาณตัวอย่าง 35-45 ml
  • เครื่องหาความหนืดใช้เวลาในการวัดประมาณ 15 วินาที
  • เครื่องหาความหนืดแสดงผลเป็นตัวเลขเรืองแสง VF Display
  • เครื่องหาความหนืดมี Interface RS-232
  • เครื่องหาความหนืดรับประกันคุณภาพ 1 ปี