เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง | เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง |  เครื่องชั่งนับจำนวน
             เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ |  เครื่องชั่งดิจิตอลในอุตสาหกรรม  เครื่องชั่งดิจิตอลวางพื้น  |  เครื่องชั่งวางพื้นแท่นใหญ่  |  เครื่องชั่งแขวน 
             เครื่องหาความชื้น  |  เครื่องหาความหนืดตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน  |  หัว Indicator & Load Cells |  อุปกรณ์ประกอบ
 
เครื่องชั่งวางพื้น เครื่องชั่งไฟฟ้า
Platform  Scale
 

 


เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้น 
เครื่องชั่ง  AND เครื่องชั่งรุ่น : FG Series
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
FG-30KAM
FG-30KBM
30 kg
0.005 kg
300 x 380 mm
FG-60KAM
FG-60KBM
60 kg
0.01 kg
FG-150KAM
FG-150KBM
150 kg
0.02 kg
FG-60KAL
60 kg
0.01 kg
390 x 530 mm
FG-150KAL
150 kg
0.02 kg 
 
 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่งชั่งวางพื้น 
เครื่องชั่ง  AND เครื่องชั่งรุ่น : HW-C  Series
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
HW-10KC
10 kg
0.001 kg
250 x 250 mm
HW-60KC
60 kg
0.005 kg
330 x 424 mm
HW-100KC
100 kg
0.01 kg
390 x 530 mm
HW-200KC
220 kg
0.02 kg
390 x 530 mm


 
 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้น
เครื่องชั่ง A&D  เครื่องชั่งรุ่น : HW-CWP Series
เครื่องชั่งได้รับมาตรฐาน IP65 (Dustproof & Waterproof)
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
HW-10KCWP 10 kg 1 g 250 x 250 mm
HW-60KCWP 60 kg 5 g 330 x 242 mm
HW-100KCWP 100 kg 10 g 390 x 530 mm
HW-200KCWP 220 kg 20 g 390 x 530 mm 
 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้น
เครื่องชั่ง A&D  เครื่องชั่งรุ่น : FS-i Series
เครื่องชั่งได้รับมาตรฐาน IP65 (Dustproof & Waterproof)
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
FS-6Ki 6 kg 0.002 kg 250 x 250 mm
FS-15Ki 15 kg 0.005 kg 250 x 250 mm
FS-30Ki 30 kg 0.01 kg 380 x 300 mm 
 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้น 
เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER  เครื่องชั่งรุ่น : JWI Series
 
ขนาดแท่นชั่ง :  25 x 25 cm, 30 x 40 cm, 33 x 44 cm, 40 x 50 cm, 42 x 52 cm,
50 x 60 cm, 60 x 70 cm, 60 x 80 cm, 70 x 80 cm, 80 x 80 cm, 1 x 1 m. 
** หรือขนาดตามสั่ง **
 
Model
Capacity
Resolution
JWI-15K
15 kg
0.001 kg
JWI-30K
30 kg
0.002 kg
JWI-60K
60 kg
0.005 kg
JWI-100K
100 kg
0.01 kg
JWI-150K
150 kg
0.01 kg
JWI-300K
300 kg
0.02 kg
JWI-600K
600 kg
0.05 kg
 
หมายเหตุ  :  หากต้องการพิกัด, ค่าความละเอียดอื่น,
                    แท่น Stainless สามารถติดต่อสอบถามได้


 
 
 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้น 
เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER  เครื่องชั่งรุ่น : JIK- Series
 
ขนาดแท่นชั่ง :  25 x 25 cm, 30 x 40 cm, 33 x 44 cm, 40 x 50 cm, 42 x 52 cm,
50 x 60 cm, 60 x 70 cm, 60 x 80 cm, 70 x 80 cm, 80 x 80 cm, 1 x 1 m. 
** หรือขนาดตามสั่ง **
 
Model
Capacity
Resolution
JIK-15K
15 kg
0.001 kg
JIK-30K
30 kg
0.002 kg
JIK-60K
60 kg
0.005 kg
JIK-100K
100 kg
0.01 kg
JIK-150K
150 kg
0.01 kg
JIK-300K
300 kg
0.02 kg
JIK-600K
600 kg
0.05 kg
 
หมายเหตุ  :  หากต้องการพิกัด, ค่าความละเอียดอื่น, 
                    แท่น Stainless หัว Stainless สามารถติดต่อสอบถามได้


 
 
 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้น 
เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER  เครื่องชั่งรุ่น : JWI-700WII Series
 
แท่นเหล็ก :  25 x 25 cm, 28 x 28 cm, 30 x 40 cm, 33 x 44 cm, 40 x 50 cm,
42 x 52 cm, 45 x 60 cm, 50 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 70 cm, 60 x 80 cm,
70 x 80 cm, 80 x 80 cm, 1 x 1 m. 


แท่น Stainless : 25 x 25 cm, 28 x 28 cm, 30 x 40 cm, 35 x 35 cm, 40 x 50 cm, 50 x 60 cm, 60 x 70 cm, 70 x 80 cm, 80 x 80 cm, 1 x 1 m. 
** หรือขนาดตามสั่ง **
 
Model
Capacity
Resolution
JWI-700WII-15K
15 kg
0.001 kg
JWI-700WII-30K
30 kg
0.002 kg
JWI-700WII-60K
60 kg
0.005 kg
JWI-700WII-75K
75 kg
0.005 kg
JWI-700WII-150K
150 kg
0.01 kg
JWI-700WII-200K
200 kg
0.02 kg
JWI-700WII-300K
300 kg
0.02 kg
 JWI-700WII-500K
500 kg
0.05 kg 
JWI-700WII-600K
600 kg
0.05 kg
JWI-700WII-750K
750 kg
0.05 kg 
 JWI-700WII-1000K
 1000 kg
0.1 kg 
 JWI-700WII-1200K
1200 kg
0.1 kg 

 

 

 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้น 
เครื่องชั่งยี่ห้อ OHAUS  เครื่องชั่งรุ่น : Defender 3000 Series
  
 Model
 Capacity
 Resolution
 Pan size
 D31P30BR
 30 kg
 0.005 kg
305 x 355 x 123 mm 
 D31P60BR
 60 kg
 0.01 kg 
305 x 355 x 123 mm 
 D31P60BL
 60 kg
 0.01 kg
420 x 550 x 136 mm 
 D31P150BL
 150 kg
 0.02 kg
420 x 550 x 136 mm 
 D31P150BX
 150 kg
 0.02 kg
500 x 650 x 147 mm 
 D31P300BX
 300 kg
 0.05 kg
500 x 650 x 147 mm