เครื่องวัดความหวาน / เครื่องวัดความเค็ม
(Refractometer / Salinity Refractometer)
 
 
 

"ATAGO"  Refractometer  เครื่องมือวัดความหวาน หรือเครื่องวัดวัดดัชนีหักเหของแสงในสารละลาย เป็นเครื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อหาค่าดัชนีหักเหของสารละลาย ซึ่งสามารถหาค่าได้จากสารละลายได้หลายประเภท เช่น น้ำตาล เกลือ แร่ธาตุ น้ำผึ้ง น้ำผลไม้ ซอส น้ำทะเล โปรตีน เป็นต้น


 
 

Pocket  Refractometers  "ATAGO"

เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล
 

Specifications :
 
Model PAL-Alpha PAL-1 PAL-2 PAL-3
Meas.range Brix 0.0 to 85.0% Brix 0.0 to 53.0% Brix 45.0 to 93.0% Brix 0.0 to 93.0%
Resolution Brix 0.1%
Meas.accuracy Brix ± 0.2% Brix ± 0.1%
Meas.temp. 10 to 75oC (Automatic Temperature Compensation)
Ambient temp. 10 to 40oC
Power supply 2 x AAA Batteries
International protection class IP65 Water resistant

 
 
 

Hand-Held Refractometers "ATAGO"

เครื่องวัดความหวานแบบพกพา
  • แบบไม่ชดเชยอุณหภูมิ (Non A.T.C) เป็น รุ่น Master - M
  • แบบชดเชยอุณหภูมิและกันน้ำได้ (A.T.C & Water Resistant) เป็น รุ่น Master - alpha

 
 

MASTER-Alpha  series "ATAGO"  
เครื่องวัดความหวานแบบพกพา Master-Alpha Series

Refractometer (Automatic Temperature Compensation & IP65 Water Resistant)                      

 
MASTER-Alpha  Series   hand-held refractometers with are the first to be equipped with Automatic Temperature Compensation and Water Resistant (IP65) at the same time. Whole instrument can be rinsed off with running water hygiene aspect and humidity protection aspect are improved with NEW feature. 7 different measurement ranges are available.

Specifications :
 
Model Master-53alpha Master-20alpha
Scale range Brix 0.0 to 53.0% Brix 0.0 to 20.0%
Minimum scale Brix 0.5% Brix 0.1%
Accuracy ± 0.5% (10 to 30oC) ± 0.2% (10 to 30oC)
Repeatability Brix ± 0.25% Brix ± 0.1%
International Protection Class IP65 IP65

 
 

เครื่องวัดความหวานแบบพกพา  MASTER-M series  "ATAGO" 

 
Master-M  Series  are good alternative choice when Water Resistant feature is not a priority, and Temperature Compensation is carried out manually. Equipped with great features and specifications except the Automatic Temperature Compensation and the Water Resistant features.

Specifications  :
 
Model Master-53M Master-20M
Scale range Brix 0.0 to 53.0% Brix 0.0 to 20.0%
Minimum scale Brix 0.5% Brix 0.1%

 

 
 

เครื่องวัดความหวานแบบพกพา  MASTER-H series
Refractometer (Automatic Temperature Compensation, Water Resistant & Heat Resistant)

 
Master-H  Series  are the Heat Resistant models of the Master-Alpha series. Designed for measuring high-temperature samples during cooking or boiling process at production sites. Corrosion resistant tempered glass prism are adopted to provide an extended service life.

Specifications  :
 
Model Master-50H Master-80H Master-93H Master-100H
Scale range Brix 0.0 to 50.0% Brix 30.0 to 80.0% Brix 45.0 to 93.0% Brix 60.0 to 100.0%
Minimum scale Brix 0.5% Brix 0.5% Brix 0.5% Brix 0.5%
Accuracy Brix ± 0.5% Brix ± 0.5% Brix ± 0.5% Brix ± 0.5%
Repeatability Brix ± 0.25% Brix ± 0.25% Brix ± 0.25% Brix ± 0.25%
International
Protection Class
IP65 IP65 IP65 IP65

 


เครื่องวัดปริมาณความเค็ม  (Salinity  Refractometer)
 
 
 
 

Master-S/Mill alpha seies   [Salinity Refractometer (sea water) IP65 Water Resistant & Automatic Temperature Compensation]                                                            

เครื่องวัดปริมาณความเค็มแบบพกพา  Master-S/MillM   [Salinity Refractometer (sea water)]                                           

 
 
This instrument measures the salinity and specific gravity of sea water, and utilizes a new materia that is durable against salty samples. The salinity of seawater is displayed in parts per mille (0/00 ).  The Master-S/Mill alpha is rated IP65 (water resistant) and features Automatic Temperature Compensation (ATC).

Specifications  :
 
Model             Master-S/Mill alpha           Master-S/MillM
Scale range Salinity 0.0 to 100.0 0/00     
Specific gravity 1.000 to 1.070
(Automatic Temperature Compensation)
Salinity 0.0 to 100.0 0/00     
Specific gravity 1.000 to 1.070
Minimum scale Salinity 1 0/00        
Specific gravity 0.001
Salinity 1 0/00         
Specific gravity 0.001
Accuracy Salinity ± 2%
Specific gravity ± 0.001 (10 to 30OC)
-
International protection class IP65 Water Resistant (except eyepiece) -

 

 
 

Master-S10alpha  series   Salinity Refractometers (IP65 Water Resistant & Automatic Temperature Compensation)                                                                                                                    

เครื่องวัดปริมาณความเค็มแบบพกพา  Master-S10M  series   Salinity Refractometers  
 
 
This instrument is designed to control the concentration of saltwater, such as in cooking or rinsing seafood, and utilizes a new material that is durable against salt and acidic samples. The Master-S10alpha is rated IP65 (water resistant), features Automatic Temperature Compensation (ATC), and has a measurement range of 0.0 to 10.0%.

Specifications  :
 
Model Master-S10alpha Master-S10M
Scale range Sodium chloride 0.0 to 10.0%  Sodium chloride 0.0 to 10.0%
Minimum scale 0.1% 0.1%
Accuracy ± 0.2% (10 to 30OC) -
Internation protection class  IP65 Water Resistant -

 

 
 

MASTER-S28alpha   
Salinity Refractometers (Automatic Temperature Compensation & Water Resistant)        

เครื่องวัดปริมาณความเค็มแบบพกพา  MASTER-S28M   (Salinity Refractometers)                                                                        

 
Units used for measuring the concentration of salt in water.
For example : Preparation and Storage of seafood, Brining solutions & Concentration of salt used in cooking.


Specifications  : 
 
Model Master-S28alpha Master-S28M
Scale range 0.0 to 28.0% Sodium chloride
Minimum scale 0.2% Sodium chloride
Accuracy ± 0.2% (10 to 30oC) -