เตาเผา เตาเผาความร้อนสูง
(Electric Muffle Furnace)
 

 


เตาเผาอุณหภูมิสูง (Compact Muffle Furnaces)
ยี่ห้อ Nabertherm

 
  • เป็นเตาเผาขนาดเล็ก ความจุสูงสุด 14 ลิตร / อุณหภูมิสูงสุด 1100oC
  • ผนังตัวเครื่องทำด้วยโลหะสแตนเลส 2 ชั้น ทนทาน กันสนิมได้ดี
  • ส่วนให้ความร้อนเป็นแบบ quartz glass tube
  • ประตูเปิดแบบหลายลง เพิ่มพื้นที่การทำงานมากขึ้น
 
รุ่น อุณหภูมิ (oC) ความจุ (ลิตร) กำลังไฟ (กิโลวัตต์)
LE 2/11 1,100 2 1.8
LE 4/11 1,100 4 1.8
LE 6/11 1,100 6 1.8
LE 14/11 1,100 14 2.9


 

เตาเผาอุณหภูมิสูง (Professional Furnaces) 
ยี่ห้อ Nabertherm

 
  • เป็นเตาเผาขนาดเล็กถึงใหญ่ ความจุสูงสุด 40 ลิตร / อุณหภูมิสูงสุด 1100oC และ 1200oC
  • ผนังตัวเครื่องทำด้วยโลหะสแตนเลส 2 ชั้น ทนทาน กันสนิมได้ดี
  • ฉนวนกันความร้อนเป็นแบบ Vacuum fiber module
  • ประตูเปิดมีทั้งรุ่นเปิดหงายลง (L series) และ รุ่นแบบประตูยกขึ้น (LT series)
 
รุ่น อุณหภูมิ (oC) ความจุ (ลิตร) กำลังไฟ (กิโลวัตต์)
L , LT 3/11 1,100 3 1.2
L , LT 5/11 1,100 5 2.4
L , LT 9/11 1,100 9 3.0
L , LT 15/11 1,100 15 3.6
L , LT 24/11 1,100 24 4.5
L , LT 40/11 1,100 40 6.0
L , LT 3/12 1,200 3 1.2
L , LT 5/12 1,200 5 2.4
L , LT 9/12 1,200 9 3.0
L , LT 15/12 1,200 15 3.6
L , LT 24/12 1,200 24 4.5
L , LT 40/12 1,200 40 6.0