เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง
(Ultrasonic Cleaner)  


 
เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง GT Sonic D Series

คุณลักษณะ
  • เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ ชิ้นงาน ด้วยคลื่นความถี่สูง
  • มีขนาดความจุ ตั้งแต่ 3 ลิตร ถึง 27 ลิตร
  • ตัวเครื่องสร้างความถี่ 40 kHz โดยมีน้ำหรือของเหลว เป็นตัวนำคลื่น
  • มีระบบ Degas เพื่อทำการไล่ฟองอากาศจากสารตัวอย่าง
  • สามารถตั้งอุณหภูมิได้ถึง 80OC
  • สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-99 นาที
  • ตัวเครื่องมีวาล์ว สำหรับระบายน้ำทิ้งจากภายในตัวเครื่อง (ยกเว้นรุ่น 2 และ 3 ลิตร)
  • ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน
  • รับประกันคุณภาพ 1 ปี