เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง
(Ultrasonic Cleaner)

เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ผลิตภัณฑ์ Elma ประเทศเยอรมัน

รุ่น Elmasonic EASY


 
เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค รุ่น EASY

คุณลักษณะ
 • เป็นเครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ ชิ้นงาน ด้วยคลื่นความถี่สูง
 • มีขนาดความจุตั้งแต่ 1.75 ลิตร ถึง 28 ลิตร
 • ตัวเครื่องสร้างความถี่ 37 kHz โดยมีน้ำหรือของเหลวเป็นตัวนำคลื่น
 • มีระบบ Sweep  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการล้างทำความสะอาดชิ้นงานโดยเฉพาะ
 • สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30-80OC
 • สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-30 นาที และการทำงานระบบต่อเนื่อง
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
                                                                           

เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ผลิตภัณฑ์ Elma ประเทศเยอรมัน

รุ่น Elmasonic S


เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค รุ่น S

คุณลักษณะ
 • เป็นเครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ ชิ้นงาน ด้วยคลื่นความถี่สูง
 • มีขนาดความจุตั้งแต่ 0.9 ลิตร ถึง 90 ลิตร
 • ตัวเครื่องสร้างความถี่ 37 kHz โดยมีน้ำหรือของเหลวเป็นตัวนำคลื่น
 • มีระบบ Sweep เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการล้างทำความสะอาดชิ้นงานโดยเฉพาะ
 • มีระบบ Degas เพื่อทำการไล่ฟองอากาศออกจากสารตัวอย่าง
 • มีระบบป้องกันการทำงานโดยไม่มีของเหลว
 • สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30-80OC
 • สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-30 นาที และการทำงานระบบต่อเนื่อง
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

                                                                          

เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ผลิตภัณฑ์ Elma ประเทศเยอรมัน

รุ่น Elmasonic P


เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค แบบดิจิตอล Elmasonic P

คุณลักษณะ
 • เป็นเครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ ชิ้นงาน ด้วยคลื่นความถี่สูง
 • มีขนาดความจุตั้งแต่ 2.75 ลิตร ถึง 28 ลิตร
 • หน้าจอเป็นแบบดิจิตอล แสดงสถานะการทำงาน แสดงค่าที่ตั้ง และค่าที่เป็นอยู่ขณะนั้น
 • ตัวเครื่องสร้างความถี่ 37 kHz และ 80 kHz
 • มีระบบ Normal เพื่อละลายสารตัวอย่างในการทดลอง
 • มีระบบ Pluse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง 20%
 • มีระบบ Sweep เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการล้างทำความสะอาดชิ้นงานโดยเฉพาะ
 • มีระบบ Degas เพื่อทำการไล่ฟองอากาศออกจากสารตัวอย่าง
 • สามารถตั้งค่าความแรงของคลื่นให้เหมาะสมกับชิ้นงานแต่ละประเภท
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี