เครื่องมือวิเคราะห์คุณน้ำภาพ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ
(Water Analysis Instrument)
 
  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ AQUALYTIC     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ EUTECH     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ WTW  
 
  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ HANNA     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ HORIBA  


 

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ
(Water Analysis Instrument)
ผลิตภัณ ประเทศเยอรมันนี


เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบพกพา


 


เครื่องวัดค่าพีเอช แบบพกพา (pH Meter) pH 3110 / pH 3310
pH Meter รุ่น pH 3110 / pH 3310
 • pH  :  0 ถึง 14.00
 • pH Accuracy  :  + 0.005 pH
 • Temperature  :  -5 ถึง +105OC 


เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า แบบพกพา (Conductivity Meter) COND 3110 / COND 3310
Conductivity Meter รุ่น COND 3110 / COND 3310
 • Conductivity  :  0.0 to 1000 mS/cm
 • Temprature  :  -5 ถึง + 105OC
 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน แบบพกพา  (Oxygen Meter) Oxi 3205 / Oxi 3310
Oxygen Meter รุ่น Oxi 3205 / Oxi 3310
 • O2  :  0.00 to 20.00 mg/L
 • Temperature  :  - 5 ถึง +105OCเครื่องวัดคุณภาพน้ำ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แบบตั้งโต๊ะ


เครื่องวัดค่าพีเอช แบบตั้งโต๊ะ (pH Meter) InoLab pH 7110 / InoLab pH 7310
pH Meter รุ่น InoLab pH 7110 / InoLab pH 7310
 • pH  :  0 ถึง 20.00
 • pH Accuracy  :  + 0.005 pH
 • Temperature  :  -5 ถึง +105OC
 

เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ (Conductivity Meter) InoLab COND 7110 / COND 7310
เครื่องวัด (Conductivity Meter) รุ่น InoLab COND 7110 / InoLab COND 7310
 • Conductivity  :  0 to 1000 ms/cm
 • Temperature  :  -5 ถึง +105OC
 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน แบบตั้งโต๊ะ  (Oxygen Meter) InoLab Oxi 7310
Oxygen Meter รุ่น InoLab Oxi 7310
 • O2  :  0.00 to 20.00 mg/L
 • Temperature  :  - 5 ถึง +105OC


เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ แบบพกพา


 

เครื่องวัดค่าพีเอช และค่าความนำไฟฟ้า แบบพกพา
pH/COND 340i
 • pH  :  -2.00 ถึง 19.99
 • pH Accuracy  :  + 0.01 pH
 • Conductivity  :  1 ถึง 500 ms/cm
 • Conductivity Accuracy  :  + 1% of value
 • Temperature  :  -5 ถึง 105OC
 

เครื่องวัดค่าพีเอช และปริมาณออกซิเจน แบบพกพา
pH/Oxi 340i
 • pH  :  -2.00 ถึง 19.00
 • pH Accuracy  :  + 0.01 pH
 • O2  :  0 ถึง 90.0 mg/L
 • O2 Accuracy  :  + 0.5% of value
 • Temperature  :  -5 ถึง +105OC
 

เครื่องวัดค่าพีเอช, ค่าความนำไฟฟ้า และค่าปริมาณออกซิเจน แบบพกพา
Multi 350i
 • pH  :  -2.00 ถึง 19.99
 • pH Accuracy  :  + 0.004 pH
 • Conductivity  :  0.00 ถึง 2000 ms/cm
 • Conductivity Accuracy  :  + 0.5% of value
 • O2  :  0 ถึง 90.0 mg/L
 • O2 Accuracy  :  + 0.5% of value
 • Temperature  :  -5 ถึง +105OC