เครื่องมือวิเคราะห์คุณน้ำภาพ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ
(Water Analysis Instrument)
 
  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ AQUALYTIC     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ EUTECH     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ WTW  
 
  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ HANNA     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ HORIBA  


 
เครื่องมือวิเคราะห์คุณน้ำภาพ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ
(Water Analysis Instrument)
ผลิตภัณฑ์ ประเทศเยอรมันนี

 


ชุดวัดค่า BOD รุ่น BOD-OxiDirect AL606 

BOD รุ่น BOD-OxiDirect AL606
 • ชุดวัดค่า BOD แบบแสดงค่าโดยตรงได้สูงสุด 4,000 mg/l
 • สามารถเลือกช่วงการวัดได้ 7 ช่วง ตั้งแต่ 0-40 mg/l จนถึง 0-4,000 mg/l
 • สามารถบันทึกผลสูงสุดได้ 28 วัน
 • มีให้เลือกทั้งแบบ 6 และ 12 ตัวอย่าง
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 


ชุดวัด COD รุ่น Photometer AL250 COD VARIO

COD  รุ่น  Photometer AL250 COD VARIO
 • ชุดวัด COD โดยแสดงผลผ่านเครื่อง Photometer PC Compact
 • มีช่วงการวัดค่า 3 ช่วง 0-150 mg/l, 0-1,500 ml/l และ 0-15,000 mg/l
 • อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย 
             -  เครื่อง PC Compact COD "Vario"
             -  เครื่อง COD-Reactor รุ่น ET 108 / ET 125

 


เครื่องวิเคราะห์สารในน้ำ รุ่น Photometer AL450

Photometer AL450

 • เครื่องวิเคราะห์สารในน้ำ ตัวอย่างหลายตัวแปรแบบภาคสนาม
 • สามารถวิเคราะห์สารได้มากกว่า 40 ค่า รวมถึงค่า BOD
 • สามารถเชื่อมต่อกับ Computer
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 


เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบภาคสนาม
รุ่น Photometer PC Compact AL250

Photometer PC Compact AL250
 • เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบภาคสนาม ทั้งตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร
 • Automatic Zero Calibration
 • มีระบบชดเชยอุณหภูมิของ LCD Filter Optics
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 


เครื่องกวนสารละลายในน้ำ Jar Tester

Jar Tester

 • เครื่องกวนสารละลายในน้ำ สามารถใช้ได้กับตัวอย่าง 4 และ 6 ตัวอย่าง
 • ควบคุมความเร็บรอบได้ตั้งแต่ 20-30 รอบ / นาที
 • ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-30 min / 1-999 min หรือ 0-99 hours (continuous)
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 


ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Thermostatically Controlled Incubators

Thermostat
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 2-40OC ควบคุมด้วยระบบ Microprocessor
 • สามารถแสดงผลผ่านจอดิจิตอล
 • มีชุดพัดลมระบายอากาศ 2 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศ
 • มีชุดสำหรับเชื่อมต่อไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด
 • มีขนาดบรรจุภายในตั้งแต่ 135-395 ลิตร
 • รับประกันคุณภาพ 1ปี

 
  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ AQUALYTIC     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ EUTECH     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ WTW  
 
  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ HANNA     เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ HORIBA