เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น
ผลิตภัณฑ์ Ebro ประเทศเยอรมัน

 



 


TTX 200 Core Thermometer Thermocouple Type T

Technical data

  Measuring range   -30 °C ... +199,9 °C
  Accuracy   +25 °C ±0,5 °C, -30 °C ...+100 °C
  Resolution   0,1 °C ±1 % for the remaining measurement range
  Operating Temperature   -20 °C ... +60 °C
  Storage temperature   -30 °C ... +70 °C
  Measured variables   Temperature
  IP Rating   IP65
  Battery   CR 2450, replaceable
  Battery lifetime   Typically 100 hours of uninterrupted use
  Dimensions   127 x 60 x 16 mm without probe
  Weight   aprox. 100 g
  Certificate   Factory calibration certificate


 


TLC 750i Dual-Infrared / Fold-Back-Thermometer

Technical data

  Measuring range   -50 °C...+250 °C
  Accuracy   Infrarot: ±4 °C to -50 °C...-30,1 °C
  ±2,5 °C to -30 °C...-18,1 °C
 ±1,5 °C to -18 °C...-0,1 °C
  ±1,0 °C to 0 °C...+65 °C
  ±2,0 °C or 2% to +65 °C...+250 °C:
  Contact feeler ±0,5 °C to -30 °C...+99 °C ±1 °C (1%)
  the larger value applies
  Resolution   0,1 °C
  Operating Temperature   -25 °C...+50 °C
  Storage temperature   -30 °C...+70 °C
  Measured variables   Temperature
  IP Rating   IP65
  Battery   2 x AAA (Micro)
  Battery lifetime   10 h when used continuously
  Dimensions   169,5 x 44 x 23 mm without probe
  Weight   aprox. 140 g
  Certificate   Factory calibration certificate

 




TLC 700 Folding Thermometer

Technical data

 
  Measuring range   -30 °C...+220 °C
  Accuracy   ± 0.5 °C to -30 °C...+100 °C ± 1.0%
  for the remaining measurement range
  Resolution   0.1 °C
  Operating Temperature   0°...+50 °C
  Measured variables   Temperature
  IP Rating   IP 65
  Battery   Lithium button cell 3 V, Typ CR 2032
  Dimensions   118 x 33 x 15 mm
  Weight   aprox. 41. 2 g
  Certificate   Factory calibration certificate



TFI 260  Basic Infrared Thermometer

Technical data

 
  Measuring range   -60 °C ... +550 °C
  D:S   12:1
  Emissivity factor   0,95 fixed
  Accuracy   ±2 °C + 0.05 °C per °C below 0 °C (at -60 °C … 0 °C)
  ±2 °C (at 0 °C … +15 °C) ±1.5 °C (at +15 °C … +35 °C)
  ±2 °C or 2%, larger value is applicable (at +35 °C … +550 °C)
  Resolution   0,1 °C
  Measured variables   Temperature
  IP Rating   IP20
  Battery   2 x AAA (Micro)
  Battery lifetime   7 hours of continuous use
  Dimensions   115 x 162 x 40 mm
  Weight   Approximately 179 g with battery
  Certificate   Factory calibration certificate

 







TFI 550 Infrared Thermometer with NiCr-Ni connection

Technical data

 
  Measuring range   -60 °C...+550 °C
  D:S   30:1
  Emissivity factor   0.1...1.0
  Accuracy   ± 2 °C ,-18 °C...+23 °C ± 1% of the meas. value
  ± 1 °C (the higher value applies) +23 °C...+510 °C
  Resolution   0.1 °C at -9.9 °C to 199.9 °C, otherwise 1 °C
  Operating Temperature   0 °C...+50 °C
  Storage temperature   -20 °C...+50 °C
  Measured variables   temperature
  IP Rating   IP20
  Battery   Type AAA, 1,5V
  Battery lifetime   typically 140 hours
  Dimensions   46 x 121 x 195 mm
  Weight   approx. 180 g
  Certificate   Factory calibration certificate










TFI 650 Infrared Thermometer with NiCr-Ni connection and wide measurement range

Technical data
 
  Measuring range   -60 °C...+1500 °C
  D:S   50:1
  Emissivity factor   0.1...1.0
  Accuracy   ± 2 % v. MW oder ±2 °C the higher value applies
  Resolution   0.1 °C
  Operating Temperature   0 °C...+50 °C
  Storage temperature   - 20 °C...+ 65 °C
  Probe   NiCr-Ni-sensor measurement
  IP Rating   IP20
  Battery   Typ AAA, 1,5V
  Battery lifetime    approx. 140 h.
  Dimensions   47 x 197 x 203.3 mm
  Weight   approx. 385 g
  Certificate   Factory calibration certificate

 
 
                     Data Logger Hight Temperture
                                                                       




1.  EBI 12-T421  Temperature Data Logger

Technical data

  Measuring range
  -200 °C ... +400 °C
  Resolution
  0,01 °C
  Operating Temperature
  -90 °C … +150 °C
  Storage temperature
  0 °C ... +125 °C
  Memory
  2 x 50,000 measurement values
  Sensor
  Pt 1,000, class A
  Sample Rate
  250 msec ... 24 h
  Measured variables
  Temperature
  IP Rating
  IP68
  Battery lifetime
  Lithium battery (3,6 V), user replaceable
  Dimensions
  (Ø x H) 48 mm x 24 mm
  Weight
  approx. 110 g
  Certificate
  Factory calibration certificate

 








2.  Temperature / Pressure Data Logger

Technical data
 
  Measuring range   0 °C … +150 °C 1 mbar … 4.000 mbar
  Accuracy   ±0,05 °C (+120 °C ... +140 °C) ±0,1 °C
  (for the remaining measuring range)
  ±10 mbar (50…150 mbar) (2.050…2.250 mbar)
  (3.000…3.250 mbar)
  ±15 mbar (for the remaining measuring range)
  Resolution   Temperature 0,01 °C / pressure 1 mbar
  Memory   2 x 33.400 measurement values
  Sensor   Pt 1.000.class A
  Sample Rate   250 ms ... 24 h
  Measured variables   Temperature, pressure
  IP Rating   IP68
  Battery   Lithium 3.6 V battery exchangeable
  Dimensions   (Ø x H) 48 mm x 32 mm
  Weight   approx. 110 g
  Certificate   Factory calibration certificate

 







3.  EBI 12-TH100-EX  Temperature / Humidity data Logger

Technical data

 
  Measuring range   Temperature: -20 °C ... +85 °C
  Humidity: 0 % rF… 100 % rF
  Accuracy   ± 0,1 °C ± 2 % rF
  Resolution   0,01 °C 0,1 % rF
  Storage temperature   -20 °C ... +70 °C
  Memory   2 x 50.000 measurement values
  Probe   1 external temperature channel (PT 1000),
  1 humidity channel (capacitive);
  combined sensor replaceable
  Measured variables   Temperature, humidity
  IP Rating   IP52
  Battery   3.6 V lithium battery exchangeable
  Dimensions   ø 48 mm x 70 mm
  Weight   aprox. 120 g
  Certificate   Factory calibration certificate


 
                                           Cooking Oil Tester
 
FOM 330-4 Food Oil Monitor Set

          Technical data
 
  Measuring range   +50 °C...200 °C 0%...40%
  Accuracy   ± 1 °C ± 2 %
  Resolution   1 °C 0,5 %
  Measured variables   temperature, TPM (total polar materials)
  IP Rating   IP67
  Battery   3 V Lithium
  Battery lifetime   up to 3 years
  Dimensions   304 x 54 x 22 mm
  Weight   approx. 200 g
  Certificate   Factory calibration certificate