เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอน (Centrifuge)
ยี่ห้อ Hermle

เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอน (Centrifuge) ผลิตภัณฑ์ Hermle ประเทศเยอรมัน แบ่งประเภทการใช้งานดังนี้
  • Compact Centrifuge
  • Microlitre Centrifuge
  • Universal Centrifuge
  • High Speed Centrifuge

Compact Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอน ยี่ห้อ HermleCompact Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอน รุ่น Z206A ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  6,000 rpm
  Max. RCF
  4180 x g
  Max. Volume
  6 x 50 ml
  Speed Range
  200-600 rpm with 50 rpm increments
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  28 x 26 x 37 cm
  Weight
  15 kg

                                                                                 
Compact Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอน รุ่น Z207H ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  13,000 rpm
  Max. RCF
  16,058 x g
  Max. Volume
  24 tubes
  Speed Range
  200-13,000 rpm 
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  28 x 24 x 35 cm
  Weight
  12.5 kg
 
                                                                                 


Microlitre Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบไมโครลิตร ยี่ห้อ Hermle
 


Microlitre Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบไมโครลิตร รุ่น Z130M ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  5,500 rpm
  Max. RCF2000
  2000x g
  Max. Volume
  12x1.5 / 2.0 ml tube, 32x0.2 ml pcr tubes,
  4x pcr strip (8 x 0.2 ml)
  Speed Range
  200-13,000 rpm 
  Dim. (w x h x d)
  14 x 112 x 20 cm
  Weight
  1.3 kg

                                                                                 
Microlitre Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบไมโครลิตร รุ่น Z216M ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  15,000 rpm
  Max. RCF
  21,379 x g
  Max. Volume
  44 x 1.5 ml
  Speed Range
  200-15,000 rpm 
  Running Time
  59 min 50 sec /99 h 59 min /
  in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  28 x 29 x 39 cm
  Weight
  17 kg

                                                                                 


Microlitre Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบทำความเย็น รุ่น Z216MK ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  15,000 rpm
  Max. RCF
  21,379 x g
  Max. Volume
  44 x 1.5 ml
  Speed Range
  200-15,000 rpm 
  Temp. Range   -20OC to 40OC
  Running Time
  59 min 50 sec /99 h 59 min /
  in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  28 x 29 x 39 cm
  Weight
  17 kg

                                                                                 


Universal Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบใช้งานทั่วไป ยี่ห้อ Hermle

Universal Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบใช้งานทั่วไป รุ่น Z306 ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  14,000 rpm
  Max. RCF
  18,624 x g
  Max. Volume
  4 x 145 ml
  Speed Range
  200-14,000 rpm 
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  35.5 x 33 x 47.4 cm
  Weight
  30 kg

                                                                                 

Universal Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบใช้งานทั่วไป รุ่น Z326 ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  18,000 rpm
  Max. RCF
  23,542 x g
  Max. Volume
  4 x 145 ml
  Speed Range
  200-18,000 rpm 
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  40 x 36 x 48 cm
  Weight
  43 kg

                                                                                 

Universal Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบทำความเย็น รุ่น Z326K ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  18,000 rpm
  Max. RCF
  23,542 x g
  Max. Volume
  4 x 145 ml
  Speed Range
  200-18,000 rpm 
  Temp. Range   -20OC to 40OC
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  40 x 36 x 70 cm
  Weight
  60 kg

                                                                                 

Universal Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบใช้งานทั่วไป รุ่น Z366 ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  15,000 rpm
  Max. RCF
  21,379 x g
  Max. Volume
  6 x 250 ml
  Speed Range
  200-15,000 rpm 
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  43 x 36 x 51 cm
  Weight
  52 kg

                                                                                 

Universal Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบทำความเย็น รุ่น Z366K ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  16,000 rpm
  Max. RCF
  24,325 x g
  Max. Volume
  6 x 250 ml
  Speed Range
  200-16,000 rpm 
  Temp. Range   -20OC to 40OC
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  72 x 36 x 51 cm
  Weight
  77 kg

                                                                                 


Universal Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบใช้งานทั่วไป รุ่น Z446 ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  16,000 rpm
  Max. RCF
  24,325 x g
  Max. Volume
  4 x 750 ml
  Speed Range
  200-16,000 rpm 
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  54 x 39 x 67 cm
  Weight
  79 kg

                                                                                 

Universal Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบทำความเย็น รุ่น Z446K ยี่ห้อ Hermle
     Technical Data

 
  Max. Speed
  16,000 rpm
  Max. RCF
  26,328 x g
  Max. Volume
  4 x 750 ml
  Speed Range
  200-16,000 rpm 
  Temp. Range   -20OC to 40OC
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  73 x 39 x 67 cm
  Weight
  111 kg

                                                                                 


High Speed Centrifuge  เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบความเร็วสูง พร้อมทำความเย็น ยี่ห้อ Hermle
 

High Speed Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบความเร็วสูงพร้อมทำความเย็น 
รุ่น Z32HK ยี่ห้อ Hermle

     Technical Data

 
  Max. Speed
  20,000 rpm
  Max. RCF
  38,007 x g
  Max. Volume
  4 x 145 ml
  Speed Range
  200-20,000 rpm 
  Temp. Range   -20OC to 40OC
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  40 x 36 x 70 cm
  Weight
  71 kg

                                                                                 

High Speed Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบความเร็วสูงพร้อมทำความเย็น 
รุ่น Z36HK ยี่ห้อ Hermle

     Technical Data

 
  Max. Speed
  30,000 rpm
  Max. RCF
  65,395 x g
  Max. Volume
  6 x 250 ml
  Speed Range
  200-30,000 rpm 
  Temp. Range   -20OC to 40OC
  Running Time
  59 min 50 sec / in 10 sec increments
  99 h 59 min / in 1 min increments
  Dim. (w x h x d)
  71.5 x 42 x 51 cm
  Weight
  91 kg