เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง เครื่องชั่ง ทศนิยม 1 ตำแหน่ง

(COMPACT  BALANCES)
                

 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่ง AND เครื่องชั่ง รุ่น : EK-i Series

 
 • เครื่องชั่งมีพิกัด 120 g - 12 kg 
 • เครื่องชั่ง มีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.01 g - 1 g
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display)
 • เครื่องชั่งมี Interface RS-232
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี

 
  Model EK-120i EK-200i EK-300i EK-410i EK-610i EK-600i EK-1200i EK-2000i EK-3000i EK-4100i EK-6100i EK-6000i EK-12Ki
  Capacity 120 g 200 g 300 g 400 g 600 g 600 g 1200 g 2000 g 3000 g 4000 g 6000 g 6000 g 12 kg
  Resolution 0.01 g 0.1 g 1 g
  Pan size Ø 110 mm 133 x 170 mm

 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่ง SDS  เครื่องชั่ง รุ่น : IDS703 Series

 
 • เครื่องชั่งมีพิกัด 600 g - 6000 g
 • เครื่องชั่ง มีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.05 g - 0.5 g
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display)
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
  Model IDS703-600 IDS703-1K IDS703-2K IDS703-3K IDS703-6K
  Capacity 600 g 1000 g 2000 g 3000 g 6000 g
  Resolution 0.05 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.5 g
  Pan size 153 x 153 mm

 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่ง SDS  เครื่องชั่ง รุ่น : IDS704 Series

 
 • เครื่องชั่งมีพิกัด 150 g - 3000 g
 • เครื่องชั่ง มีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.005 g - 0.1 g
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display)
 • เครื่องชั่งมี Interface RS-232
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
  Model IDS704-150 IDS704-300 IDS704-600 IDS704-1.2K IDS704-1.5K IDS704-3K IDS704-1K-H IDS704-2K-H
  Capacity 150 g 300 g 600 g 1200 g 1500 g 3000 g 1000 g 2000 g
  Resolution 0.005 g 0.01 g 0.01 g 0.02 g 0.05 g 0.1 g 0.01 g 0.01 g
  Pan size Ø 116 mm 145 x 125 mm

 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่ง JADEVER  เครื่องชั่ง รุ่น : SKY-W Series

 
 • เครื่องชั่งมีพิกัด 300 g - 3000 g
 • เครื่องชั่ง มีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.01 g - 0.1 g
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display)
 • เครื่องชั่งมี Interface RS-232
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
  Model SKY-W-300 SKY-W-600 SKY-W-1.5K SKY-W-3K
  Capacity 300 g 600 g 1500 g 3000 g
  Resolution 0.01 g 0.01 g 0.05 g 0.1 g
  Pan size 145 x 125 mm

 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่ง JADEVER เครื่องชั่ง รุ่น : SNUG IV Series

 
 • เครื่องชั่งมีพิกัด 150 g - 3000 g 
 • เครื่องชั่ง มีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.005 g - 0.1 g
 • ใช้ AC Adapter หรือ Battery
 • เครื่องชั่งมี Interface RS-232 สำหรับต่อเข้า Computer หรือ Printer
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี

 
  Model SNUG IV-150 SNUG IV-300 SNUG IV-600 SNUG IV-1.2K SNUG IV-1.5K SNUG IV-2K SNUG IV-3K
  Capacity 150 g 300 g 600 g 1200 g 1500 g 2000 g 3000 g
  Resolution 0.005 g 0.01 g 0.01 g 0.02 g / 0.01 g 0.05 g / 0.01 g 0.02 g / 0.01 g 0.1 g
  Pan size Ø 125 mm 146 x 125 mm


 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ
เครื่องชั่ง OHAUS  เครื่องชั่ง รุ่น : Navigator NVL Series

 

ยกเลิกผลิต


 

  Model NVL 511/2 NVL 1101/2 NVL 2101/2 NVL 5101/2 NVL 10000/2 NVL 20000/2
  Capacity 510 g 1100 g 2100 g 5100 g 10000 g 2000 g
  Resolution 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.5 g 1 g 1 g
  Pan size 194 x 203 mm