เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งไฟฟ้า 
Crane  Scales

 

    

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่ง JADEVER 
เครื่องชั่งรุ่น : JLT-series  (With Remote Control)

 

Model
Capacity
Resolution
JLT-600
600 kg
0.2 kg
JLT-1000K
1000 kg
0.5 kg
JLT-2000K
2000 kg
0.5 kg
JLT-3000K
3000 kg
1 kg
JLT-5000K
5000 kg
2 kg
JLT-10T
10000 kg
5 kg
JLT-20T
20000 kg
10 kg
JLT-30T
30000 kg
10 kg

เครื่องชั่งแขวน Crane Scale เครื่องชั่ง JADEVER
เครื่องชั่งรุ่น JLT-Series พร้อม Remote Control
 • เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบแขวน จอแสดงผลเป็นแบบ LED
 • เครื่องชั่งแขวนมีพิกัดตั้งแต่ 600 kg ถึง 30 ton
 • เครื่องชั่งแขวนมีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.2 kg - 10 kg
 • เครื่องชั่งแขวนมีรีโมทควบคุมไร้สายสะดวกต่อการใช้งาน
 • เครื่องชั่งแขวน JLT สามารถต่อปริ้นเตอร์ได้
 • เครื่องชั่งแขวนรับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่ง  JADEVER 
เครื่องชั่งรุ่น : JC-Series (With Remote Control)
 

 

Model
Capacity
Resolution
JC-600
600 kg
0.2 kg
JC-1000K
1000 kg
0.5 kg
JC-2000K
2000 kg
0.5 kg
JC-3000K
3000 kg
1 kg
JC-5000K
5000 kg
2 kg
JC-10T
10000 kg
5 kg
JC-20T
20000 kg
10 kg

เครื่องชั่งแขวน Crane Scale เครื่องชั่ง JADEVER
เครื่องชั่งรุ่น JC-Series พร้อม Remote Control
 • เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบแขวน จอแสดงผลเป็นแบบ LED
 • เครื่องชั่งแขวนมีพิกัดตั้งแต่ 600 kg ถึง 20 ton
 • เครื่องชั่งแขวนมีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.2 kg - 10 kg
 • เครื่องชั่งแขวนมีรีโมทควบคุมไร้สายสะดวกต่อการใช้งาน
 • เครื่องชั่งแขวนรับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่ง SDS 
เครื่องชั่งรุ่น  :  IDS108  Series  (With Remote Control)
 

 

Model
Capacity
Resolution
IDS108-600K
600 kg
0.2 kg
IDS108-1000K
1000 kg
0.5 kg
IDS108-2000K
2000 kg
0.5 kg
IDS108-3000K
3000 kg
1 kg
IDS108-5000K
5000 kg
2 kg
IDS108-10000K
10000 kg
5 kg

เครื่องชั่งแขวน Crane Scale เครื่องชั่ง SDS
เครื่องชั่งรุ่น IDS108-Series พร้อม Remote Control
 • เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบแขวน จอแสดงผลเป็นแบบ LED
 • เครื่องชั่งแขวนมีพิกัดตั้งแต่ 600 kg ถึง 10 ton
 • เครื่องชั่งแขวนมีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.2 kg - 5 kg
 • เครื่องชั่งแขวนมีรีโมทควบคุมไร้สายสะดวกต่อการใช้งาน
 • เครื่องชั่งแขวนรับประกันคุณภาพ 1 ปี