เครื่องชั่งหาความชื้น
เครื่องหาความชื้น
Moisture Balances
 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องหาความชื้น   AND  
          รุ่น : MS-70, MX-50, MF-50 and  ML-50
 
 
Model
MS-70
MX-50
MF-50
ML-50
  Max. Sample weight Capacity
71 g 51 g
  Weight Resolution
0.0001 g 0.001 g
0.002 g
0.005 g
  Moisture Content Display
0.001% / 0.01% / 0.1%
0.01% / 0.1%
0.05% / 0.1% / 1%
0.1% /1%
  Heating Technology
Halogen lamp (Straight type, 400 Watt max. 5000 hours)
  Drying Temperature
30-200°C 50-200°C

เครื่องชั่งหาความชื้น Moisure Balance
เครื่องหาความชื้น AND 
รุ่น  MS / MX / MF / ML  Series
 
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัดน้ำนหักตั้งแต่ 51 g - 71 g
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.005 g - 0.0001 g
 • เครื่องชั่งแสดงค่า % ความชื้นตั้งแต่ 1% - 0.001%
 • เครื่องชั่งสามารถทำอุณหภูมิได้สูงสุด 200°C
 • เครื่องชั่งใช้หลอดฮาโลเจน (Halogen Lamp) ในการให้ความร้อน
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขเรืองแสง
 • เครื่องชั่งมี Interface RS-232
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 

 

เครื่องชั่งหาความชื้น  Moisture Balance  MOC63Uเครื่องชั่งหาความชื้น Moisure Balance
เครื่องหาความชื้น SHIMADZU  รุ่น  MOC63U  Series

 
 • เครื่องชั่งมีขนาด (พิกัด x ค่าความละเอียด) 60 g x0.001 g
 • เครื่องชั่งแสดงค่า % ความชื้น 0.01% หรือ 0.1%
 • ให้ความร้อนดวยหลอด Halogen lamp อุณหภูมิ 50-200OC
 • สามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้ 10 โปรแกรม และบันทึกข้อมูลตัวอย่างได้ 100 ตัวอย่าง
 • มี Interface RS-232C เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น 
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี