เครื่องหาความชื้น  |  เครื่องหาความหนืดตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน  |  หัว Indicator & Load Cells |  อุปกรณ์ประกอบ
 

 
เครื่องชั่งวางพื้นแท่นใหญ่ เครื่องชั่งไฟฟ้า
Floor Scales (พื้นเหล็กลาย)
   
 


เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้นแท่นใหญ่  เครื่องชั่ง JADEVER  
เครื่องชั่งรุ่น : JWI586-Series
[ Load Cell 4 pcs, Junction Box , สายยาว 5 เมตร ]

 
ขนาดแท่นชั่ง :  80 x 80 cm, 1 x 1 m, 1.2 x 1.2 m, 1.5 x 1.5 m, 2 x 2 m. 
** หรือขนาดตามสั่ง **

มีให้เลือกทั้งแบบพื้นเหล็กลาย และ Stainless Steel
ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์ไฟฟ้าได้ ใช้หม้อแปลง AC Adapter

 
Model Capacity Resolution
JWI586-300K 300 kg 0.02 kg
JWI586-500K 500 kg 0.05 kg
JWI586-600K 600 kg 0.05 kg
JWI586-750K 750 kg 0.1 kg
JWI586-1000K 1000 kg 0.1 kg
JWI586-1200K 1200 kg 0.2 kg
JWI586-1500K 1500 kg 0.2 kg
JWI586-2000K 2000 kg 0.2 kg
JWI586-2500K 2500 kg 0.2 kg
JWI586-3000K 3000 kg 0.5 kg
JWI586-5000K 5000 kg 0.5 kg
JWI586-6000K 6000 kg 1 kg
JWI586-7500K 7500 kg 1 kg
JWI586-10000K 10000 kg 2 kg
 
หมายเหตุ  :  หากต้องการพิกัด, ค่าความละเอียดอื่น สามารถติดต่อสอบถามได้
 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้นแท่นใหญ่  เครื่องชั่ง JADEVER  
เครื่องชั่งรุ่น : JIK6CAB-Series
[ Load Cell 4 pcs, Junction Box , สายยาว 5 เมตร ]

 
ขนาดแท่นชั่ง :  80 x 80 cm, 1 x 1 m, 1.2 x 1.2 m, 1.5 x 1.5 m, 2 x 2 m. 
** หรือขนาดตามสั่ง **

มีให้เลือกทั้งแบบพื้นเหล็กลาย และ Stainless Steel
ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์ไฟฟ้าได้ ใช้หม้อแปลง AC Adapter

 
Model Capacity Resolution
JIK6CAB-300K 300 kg 0.02 kg
JIK6CAB-500K 500 kg 0.05 kg
JIK6CAB-600K 600 kg 0.05 kg
JIK6CAB-750K 750 kg 0.1 kg
JIK6CAB-1000K 1000 kg 0.1 kg
JIK6CAB-1200K 1200 kg 0.2 kg
JIK6CAB-1500K 1500 kg 0.2 kg
JIK6CAB-2000K 2000 kg 0.2 kg
JIK6CAB-2500K 2500 kg 0.2 kg
JIK6CAB-3000K 3000 kg 0.5 kg
JIK6CAB-5000K 5000 kg 0.5 kg
JIK6CAB-6000K 6000 kg 1 kg
JIK6CAB-7500K 7500 kg 1 kg
JIK6CAB-10000K 10000 kg 2 kg
 
หมายเหตุ  :  หากต้องการพิกัด, ค่าความละเอียดอื่น สามารถติดต่อสอบถามได้เครื่องชั่งนับจำนวนแท่นใหญ่ เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้นแท่นใหญ่  เครื่องชั่ง JADEVER  
เครื่องชั่งรุ่น : JWI-700CII-Series Counting Floor Scale
[ Load Cell 4 pcs, Junction Box , สายยาว 5 เมตร ]

 
ขนาดแท่นชั่ง :  80 x 80 cm, 1 x 1 m, 1.2 x 1.2 m, 1.5 x 1.5 m, 2 x 2 m. 
** หรือขนาดตามสั่ง **

มีให้เลือกทั้งแบบพื้นเหล็กลาย และ Stainless Steel
ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์ไฟฟ้าได้ ใช้หม้อแปลง AC Adapter

 
Model Capacity Resolution
JWI700CII-300K 300 kg 0.02 kg
JWI700CII-500K 500 kg 0.05 kg
JWI700CII-600K 600 kg 0.05 kg
JWI700CII-750K 750 kg 0.1 kg
JWI700CII-1000K 1000 kg 0.1 kg
JWI700CII-1200K 1200 kg 0.2 kg
JWI700CII-1500K 1500 kg 0.2 kg
JWI700CII-2000K 2000 kg 0.2 kg
JWI700CII-2500K 2500 kg 0.2 kg
JWI700CII-3000K 3000 kg 0.5 kg
JWI700CII-5000K 5000 kg 0.5 kg
JWI700CII-6000K 6000 kg 1 kg
JWI700CII-7500K 7500 kg 1 kg
JWI700CII-10000K 10000 kg 2 kg

หมายเหตุ  :  หากต้องการพิกัด, ค่าความละเอียดอื่น สามารถติดต่อสอบถามได้เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งวางพื้นแท่นใหญ่พร้อมปริ้นเตอร์  เครื่องชั่ง SDS 
เครื่องชั่งรุ่น : IDS710-Series Built in Thermal Printer
[ Load Cell 4 pcs, Junction Box , สายยาว 5 เมตร ]
 
ขนาดแท่นชั่ง :  80 x 80 cm, 1 x 1 m, 1.2 x 1.2 m, 1.5 x 1.5 m, 2 x 2 m. 
** หรือขนาดตามสั่ง **

มีให้เลือกทั้งแบบพื้นเหล็กลาย และ Stainless Steel
ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์ไฟฟ้าได้ ใช้หม้อแปลง AC Adapter

 
Model Capacity Resolution
IDS710-300K 300 kg 0.02 kg
IDS710-500K 500 kg 0.05 kg
IDS710-600K 600 kg 0.05 kg
IDS710-750K 750 kg 0.1 kg
IDS710-1000K 1000 kg 0.1 kg
IDS710-1200K 1200 kg 0.2 kg
IDS710-1500K 1500 kg 0.2 kg
IDS710-2000K 2000 kg 0.2 kg
IDS710-2500K 2500 kg 0.2 kg
IDS710-3000K 3000 kg 0.5 kg
IDS710-5000K 5000 kg 0.5 kg
IDS710-6000K 6000 kg 1 kg
IDS710-7500K 7500 kg 1 kg
IDS710-10000K 10000 kg 2 kg
 
หมายเหตุ  :  หากต้องการพิกัด, ค่าความละเอียดอื่น สามารถติดต่อสอบถามได้