เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งไฟฟ้า 
เครื่องชั่งดิจิตอล
Counting  Scale
     
 

 
เครื่องชั่ง เครื่องดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน 
เครื่องชั่ง AND  เครื่องชั่งรุ่น : HC-i Series
 
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัด ตั้งแต่ 3 kg - 30 kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียด ตั้งแต่ 0.0005 kg - 0.005 kg
 • เครื่องชั่งสามารถนับจำนวนชิ้นงานที่มีความหนัก ตั้งแต่ 0.005 g - 0.05 g
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display)
 • เครื่องชั่งสามารถใช้ไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี่ได้
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
HC-3Ki
3 kg
0.0005 kg
300 x 210 mm
HC-6Ki
6 kg
0.001 kg
HC-15Ki
15 kg
0.002 kg
HC-30Ki
30 kg
0.005 kg


 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน 
เครื่องชั่ง AND  เครื่องชั่งรุ่น : FC-i , FC-Si  Series
 
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัด ตั้งแต่ 500 g - 50 kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียด ตั้งแต่ 0.02 g - 5 g
 • เครื่องชั่งสามารถนับจำนวนชิ้นงานที่มีความหนัก ตั้งแต่ 0.00005 g - 0.05 g
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าเรืองแสง (VED Display)
 • เครื่องชั่งสามารถกำหนดน้ำหนักหรือจำนวนชิ้นงานสูงสุด-ต่ำสุด ผ่านฟังก์ชั่น HI, OK or LO
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
FC-500Si
500 g
0.02 g
128 x 128 mm
FC-5000Si
5 kg
0.2 g
165 x 165 mm
FC-500i
500 g
0.05 g
205 x 152 mm
FC-1000i
1 kg
0.1 g
FC-2000i
2 kg
0.2 g
300 x 280 mm
FC-5000i
5 kg
0.5 g
FC-10Ki
10 kg
1 g
FC-20Ki
20 kg
2 g
FC-50Ki
50 kg
5 g 

 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน 
เครื่องชั่ง  JADEVER  เครื่องชั่งรุ่น : JCE-Series
 
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัด ตั้งแต่ 3 kg - 30 kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียด ตั้งแต่ 0.1g - 1 g
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็น 3 หน้าจอ ประกอบด้วย จอแสดงค่าน้ำหนัก ทั้งหมดที่ชั่ง (kg), จอแสดงน้ำหนักต่อชิ้น (g), จอแสดงจำนวนชิ้นงาน (pcs)
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display)
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
JCE-3K
3 kg
0.1 g
334 x 245 mm
JCE-6K
6 kg
0.2 g
JCE-15K
15 kg
0.5 g
JCE-30K
30 kg
1 g


  เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน 
เครื่องชั่ง  JADEVER  เครื่องชั่งรุ่น : JCO-Series

 
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัด ตั้งแต่ 3 kg - 30 kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียด ตั้งแต่ 0.2g - 2 g
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็น 3 หน้าจอ ประกอบด้วย จอแสดงค่าน้ำหนัก ทั้งหมดที่ชั่ง (kg), จอแสดงน้ำหนักต่อชิ้น (g), จอแสดงจำนวนชิ้นงาน (pcs)
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display)
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model Capacity Resolution Pan size
JCO-3K 3 kg 0.2 g 310 x 225 mm
JCO-6K 6 kg 0.5 g
JCO-15K 15 kg 1 g
JCO-30K 30 kg 2 g


 
เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล 
เครื่องชั่ง  JADEVER  เครื่องชั่งรุ่น : JCL II-Series
 
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัด ตั้งแต่ 1.5 kg - 30 kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียด ตั้งแต่ 0.1g - 2 g
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็น 3 หน้าจอ ประกอบด้วย จอแสดงค่าน้ำหนัก ทั้งหมดที่ชั่ง (kg), จอแสดงน้ำหนักต่อชิ้น (g), จอแสดงจำนวนชิ้นงาน (pcs)
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display)
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
JCL II-1.5K
1500 g
0.1 g
294 x 228 mm
JCL II-3K
3 kg
0.2 g
JCL II-6K
6 kg
0.5 g
JCL II-7.5K
7.5 kg
0.5 g
JCL II-15K 15 kg 1 g
JCL II-30K 30 kg 2 g


 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งนับจำนวน 
เครื่องชั่งยี่ห้อ  JEDEVER  เครื่องชั่งรุ่น : JWI-700CII- Series
 
Model
Capacity
Resolution
JWI-700CII-6K
6 kg
0.0005 kg
JWI-700CII-15K
15 kg
0.001 kg
JWI-700CII-30K
30 kg
0.002 kg
JWI-700CII-60K
60 kg
0.005 kg
JWI-700CII-150K
150 kg
0.01 kg
JWI-700CII-300K 300 kg 0.02 kg
JWI-700CII-600K 600 kg 0.05 kg

ขนาดแท่นชั่ง :-

แท่นเหล็ก : 25x25 cm, 28x28 cm, 30x40 cm, 33x44 cm, 40x50 cm, 42x52 cm, 45x60 cm,
50x60 cm, 60x60 cm, 60x70 cm, 60x80 cm, 70x80 cm, 80x80 cm, 1x1 m.


แท่น Stainless : 25x25 cm, 28x28 cm, 30x40 cm, 35x35 cm, 40x50 cm, 50x60 cm,
60x70 cm, 70x80 cm, 80x80 cm, 1x1 m.