เครื่องชั่งกันน้ำ เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้า
DUST & WATERPROOF DIGITAL SCALES
ELECTRONIC  BALANCES
               
 

 
 

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งกันน้ำ 
เครื่องชั่ง  AND  เครื่องชั่งรุ่น : SK-WP  Series (IP65)
Dust & Waterproof Digital Scales
 
 • เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัดน้ำหนัก ตั้งแต่ 1000 g - 20kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.5 g - 10 g
 • เครื่องชั้่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display
 • เครื่องชั่งเป็น Stainless Stell
 • เครื่องชั่งสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้ในระดับ IP 65
 • เครื่องชั่งสามารถใช้ได้ทั้ง AC Adapter หรือ ถ่าน Alkaline ได้
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
SK-1000WP
1000 g
0.5 g
 

 
232 x 192 mm 
 
 
 
 
SK-2000WP
2000 g
1 g
SK-5000WP
5000 g
2 g
SK-5001WP
5000 g
1 g
SK-10KWP
10 kg
5 g
SK-20KWP
20 kg
10 g


 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งกันน้ำ 
เครื่องชั่ง AND  เครื่องชั่งรุ่น : HL-WP Series  (IP65)
Dust & Waterproof Digital Scales
 
 • เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัดน้ำหนัก ตั้งแต่ 300 g - 3000 g
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.1 g - 1 g
 • เครื่องชั้่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display
 • เครื่องชั่งเป็น Stainless Stell
 • เครื่องชั่งสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้ในระดับ IP 65
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
HL-300WP
300 g
0.1 g
128 x 128 mm
HL-1000WP
1000 g
0.5 g
HL-3000WP
3000 g
1 g
HL-3000LWP
3000 g
1 g
174 x 137 mm


  เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งกันน้ำ 
เครื่องชั่ง CAS  เครื่องชั่งรุ่น : FW500-E Series  (IP69)
Dust & Waterproof Digital Scales

 
 • เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัดน้ำหนัก ตั้งแต่ 6 kg - 30 kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียดตั้งแต่ 1 g - 5 g
 • เครื่องชั้่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LED Display
 • เครื่องชั่งเป็น Stainless Stell
 • เครื่องชั่งสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้ในระดับ IP 69
 • ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ ใช้หม้อแปล AC Adapter
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model Capacity Resolution Pan size
FW500-E6K 300 g 1 g 247 x 212 mm
FW500-E15K 1000 g 2 g
FW500-E30K 3000 g 5 g


  เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งกันน้ำ 
เครื่องชั่ง CAS  เครื่องชั่งรุ่น : CI200S Series  (IP67)
Dust & Waterproof Digital Scales

 
 • เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัดน้ำหนัก ตั้งแต่ 30 kg - 500 kg
 • เครื่องชั้่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LED Display (สีแดง)
 • เครื่องชั่งเป็น Stainless Stell
 • เครื่องชั่งสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้ในระดับ IP 67
 • ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ ใช้หม้อแปล AC Adapter
 • มีขนาดแท่นชั่ง 30x40, 40x50, 50x60, 60x80, 100x100, 120x120 cm
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
  

 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล 
เครื่องชั่งยี่ห้อ  SDS  เครื่องชั่งรุ่น : IDS04 Series (IP68)
Dust & Waterproof Digital Scales
 
 • เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัดน้ำหนัก ตั้งแต่ 600 g - 30 kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.05 g - 0.002 kg
 • เครื่องชั้่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display
 • เครื่องชั่งเป็น Stainless Stell
 • เครื่องชั่งสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้ในระดับ IP 68
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
IDS04-600g 600 g 0.05 g
190 x 230 mm
IDS04-1500g
1500 g
0.1 g
IDS04-3kg
3 kg
0.2 g
IDS04-6kg
6 kg
1 g
IDS04-15kg
15 kg
0.001 kg
IDS04-30kg
30 kg
0.002 kg 

 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล 
เครื่องชั่ง JADEVER  เครื่องชั่งรุ่น : JWE  Series
 
 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัดน้ำหนัก ตั้งแต่ 3 kg - 30 kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียด ตั้งแต่ 0.1 g - 0.001 kg
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
JWE-3K
3 kg
0.1 g
334 x 245 mm
JWE-6K
6 kg
0.2 g
JWE-15K
15 kg
0.5 g
JWE-30K
30 kg
0.001 kg


 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล 
เครื่องชั่ง  JADEVER  เครื่องชั่งรุ่น : JKH  Series
 
 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัดน้ำหนัก ตั้งแต่ 500 g - 1000 g
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียด ตั้งแต่ 0.1 g - 0.2 g
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display
 • เครื่องชั่งใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA6 ก้อน หรือใช้ Adapter
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
JKH-500
500 g
0.1 g
140 x 140 mm
JKH-1000
1000 g
0.2 g


 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล 
เครื่องชั่งยี่ห้อ  JADEVER  เครื่องชั่งรุ่น : JWL II Series
 
 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัดน้ำหนัก ตั้งแต่ 1.5 kg - 30 kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียด ตั้งแต่ 0.1 g - 0.002 kg
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
  
Model
Capacity
Resolution
Pan size
JWL II-1.5K
1500 g
0.1 g294 x 228 mm 
JWL II-3K
3 kg
0.2 g
JWL II-6K
6 kg
0.5 g
JWL II-7.5K 7.5 kg 0.5 g
JWL II-15K 15 kg 0.001 kg
JWL II-30K 30 kg 0.002 kg


 
เครื่องชั่ง เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล 
เครื่องชั่ง JADEVER  เครื่องชั่งรุ่น : NWTH Series
 
 • เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค
 • เครื่องชั่งมีขนาดพิกัดน้ำหนัก ตั้งแต่ 2 kg - 20 kg
 • เครื่องชั่งมีค่าความละเอียด ตั้งแต่ 0.1 g - 0.001 kg
 • เครื่องชั่งแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD Display
 • เครื่องชั่งรับประกันคุณภาพ 1 ปี
 
Model
Capacity
Resolution
Pan size
NWTH-2K
2 kg
0.1 g
 
 
210 x 190 mm
 
 
NWTH-3K 3 kg 0.2 g
NWTH-4K
4 kg
0.2 g
NWTH-6K 6 kg 0.5 g
NWTH-10K
10 kg
0.5 g
NWTH-15K 15 kg 0.001 kg
NWTH-20K
20 kg
0.001 kg