เครื่องกวนสาร (Hotplate Stirrer)
ยี่ห้อ LMS

 
 

เครื่องให้ความร้อน (Hot Plate) รุ่น HTP-1002  ยี่ห้อ LMS

 
คุณลักษณะ
 
    -  ปริมาตรของสารละลายที่เครื่องสามารถรับน้ำหนักได้ (Stirring capacity) คือ 2,000 ml.
    -  เครื่องสามารถให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 60 ถึง 380°C
    -  ตัวให้ความร้อน (Heater) ใช้กำลังไฟ 500 W
    -  มีการเคลือบแผ่น Hot Plate ด้วยเซรามิคอย่างดี จึงสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       แม้ต้องสัมผัสกับกรดแก่ นอกจากนั้น แผ่น Stainless Steel ยังทนต่อการแตกร้าว ในขณะที่เกิดการปรับเปลี่ยน
       อุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆ

    -  ตัวเครื่อง (Cast Aluminum body) เคลือบด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้
    -  ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE
    -  รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 

 
 
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot Plate Stirrer)  รุ่น HTS-1003  ยี่ห้อ LMS
 
คุณลักษณะ
 
         -  ปริมาตรของสารละลายที่เครื่องสามารถรับน้ำหนักได้ (Stirring capacity) คือ 2,000 ml.
         -  เครื่องสามารถให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 60 ถึง 380°C
         -  อัตราเร็วของการกวนสาร 60 ถึง 1500 rpm
         -  มอเตอร์มีความทนทาน
         -  ตัวให้ความร้อน (Heater) ใช้กำลังไฟ 500 W
         -  มีการเคลือบแผ่น Hot Plate ด้วยเซรามิคอย่างดี จึงสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            แม้ต้องสัมผัสกับกรดแก่ นอกจากนั้น แผ่น Stainless Steel ยังทนต่อการแตกร้าว ในขณะที่เกิดการ
            ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆ
         -  สามารถปรับระดับความเร็วของการกวนได้โดยการหมุนปุ่มปรับความเร็ว
         -  ใช้มอเตอร์ชนิด Bearing-type ในการควบคุมความเร็วในการกวน จึงเกิดการกระทบกระเทือนน้อย
            และมีอายุการใช้งานยืนยาว
         -  ตัวเครื่อง (Cast Aluminum Body)เคลือบด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้
         -  ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE
         -  รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 
 
เครื่องกวนสารละลาย (Stirrer)  รุ่น MGS-1001  ยี่ห้อ LMS
 
คุณลักษณะ
 
         -  ปริมาตรของสารละลายที่เครื่องสามารถรับน้ำหนักได้ (Stirring capacity) คือ 2,000 ml.
         -  อัตราเร็วของการกวนสาร 60 ถึง 1500 rpm
         -  มอเตอร์มีความทนทาน
         -  มีการเคลือบแผ่น Hot Plate ด้วยเซรามิคอย่างดี จึงสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้อง
            สัมผัสกับกรดแก่นอกจากนั้นแผ่นยังทนต่อการแตกร้าว ในขณะที่เกิดการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆ
         -  สามารถปรับระดับความเร็วของการกวนได้โดยการหมุนปุ่มปรับความเร็ว
         -  ใช้มอเตอร์ชนิด Bearing-type ในการควบคุมความเร็วในการกวน จึงเกิดการกระทบกระเทือนน้อย และมีอายุการ
            ใช้งานยืนยาว
         -  ตัวเครื่อง (Cast Aluminum Body)เคลือบด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้
         -  ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE
         -  รับประกันคุณภาพ 1 ปี