อ่างควบคุมอุณหภูมิและอ่างน้ำมันควบคุมอุณหภูมิ
(Waterbath and Oilbath)  ยี่ห้อ Memmert
 
 
 

 

 
 
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิและอ่างน้ำมันควบคุมอุณภูมิ  (Water Bath and Oil Bath)
ยี่ห้อ Memmert ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมันนี

คุณลักษณะ
  1. อ่างน้ำมีให้เลือก 2 รุ่น คือ รุ่น Basic และ รุ่น Excellent
  2. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิได้ ทำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภายในและภายนอก
  3. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5°C เหนืออุณหภูมิห้องถึง 95°C และ เหนืออุณหภูมิห้องถึง 200°C (oil bath only)
  4. มีขนาดความจุตั้งแต่ 7 ลิตร ถึง 45 ลิตร
  5. มีฝาให้เลือก 2 แบบ คือ ฝาแบบ Flat Cover และ ฝาแบบ Gable Cover
  6. แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขเรืองแสดง (L.E.D) พร้อมทั้งระบบสัญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
  7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Model size/Description     7 10 14 22 29 45
                   
Stainless Steel Contents   approx.L 7 10 14 22 29 45
container Length (A) mm 240 350 350 350 590 590
  Width (B) mm 210 210 290 290 350 350
  Height (C) mm 140 140 140 220 140 220
                   
Textured stainless Length (D) mm 468 578 578 578 818 818
steel housing Width (E) mm 356 356 436 436 516 516
  Height (with flat cover) (F) mm 238 238 238 296 238 296
  Height (with gable cover) (G) mm 337 337 347 405 343 401
  Liquid level min. (H)   97 97 97 177 105 177
  Liquid level max. (I)   120 120 120 200 120 200
                   
Further data Electrical load W/O at 230V, 50/60 Hz, WPE : 50 Hz   approx.W 1200 1200 1800 2000 2400 2800
  Working-timperature range W   OC at least 5 K (WNB/WNE) 15 K (WPE) above ambient temperature
        up to +95 and additional boiling stage
        (WPE only with pujp switched off)
  Seting temperature range W   OC +10 to 95 and boiling stage
  Working-temperature range O   OC at least 5 K above ambient temperature up to +200
  Setting temperature range O   OC +20 to +200
                   
Packing data Net weight (with one cover option)   approx.kg 11 13 15 16 22 24
  Gross weight in Triwall carton   approx.kg 14 17 19 20 29 31
  Length   approx.cm 57 67 67 67 91 91
  Width   approx.cm 45 45 53 53 61 61
  Height   approx.cm 42 38 40 46 40 46
                   
WNB = Waterbath, Natural Circulation, temperature controller BASIC   WNB7 WNB10 WNB14 WNB22 WNB29 WNB45
                   
WNE = Waterbath, Natural Circulation, temperature controller EXCELLENT WNE7 WNE10 WNE14 WNE22 WNE29 WNE45
                   
WPE = Waterbath, Pump Circulation, temperature controller EXCELLENT   - WPE45
                   
ONE = Oilbath, Natural Circulation, temperature controller EXCELLENT   ONE7 ONE10 ONE14 ONE22 ONE29 ONE45

 

 

Basic  Version
 
1.  Normal operation : หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิของเครื่อง
2.  Delaye swith-on : สามารถตั้งค่าการเปิดเครื่องล่วงหน้า
     ได้ 0-99.59 ชั่วโมง
3.  Programmble hold time : สามารถตั้งช่วงเวลาในการ
     ทำงานได้ 0-99.59 ชั่วโมง
4.  Visual alarm : มีสัญญาณเตื่อนกระพริบ เมื่ออุณหภูมิ
     ของเครื่องสูกว่าค่าที่ตั้งไว้เกิน 10°C
 

Excellent  Version
 
รุ่น Excellent Version ได้รวมความสามารถที่มีทั้งหมดในรุ่น Basic แต่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้มากขึ้นโดยการตั้งค่าช่วงเวลาในการทำงานจะเริ่มนับเมื่อเครื่องทำอุณหภูมิถึงค่าที่ตั้งไว้ สามารถ re-calibration ที่ระบบ control ได้ สามารถตั้งค่าเวลาด้ถึง 999 ชั่วโมง และมีสัญญาณเตือนชนิดเสียงเรียก ชนิดของหน้าจอ
 
1.  Electronic overtemperature protection : มีหน้า
     จอแสดงค่าอุณหภูมิในการเตือนกรณีเครื่องความร้อนสูง
     กว่าที่กำหนดโดยสามารถตั้งค่าได้ละเอียดถึง 0.1°C
2.  Level : มีสัญญาณเตือนที้งภาพและเสียง เมื่อระดับน้ำต่ำ
     กว่าที่กำหนด พร้อมหยุดทำงานอัตโนมัติ
3.  Audible signals : มีระบบสัญญาณเตือนเชนิดเสียง
4.  Circulation pump (WPE 45 only) : มีระบบน้ำหมุน
     เวียนภายในตัวเครื่องเพื่อกระจายความร้อนได้ทั่วอ่าง