อ่างควบคุมอุณหภูมิ ร้อน และ เย็น
ยี่ห้อ LAUDA ประเทศเยอรมัน 
Lauda Alpha  เครื่องควบคุมอุณหภูมิชนิดทำความร้อน และ ความเย็น  (Temp. -25 ... 100OC)


Lauda Alpha  เครื่องควบคุมอุณหภูมิชนิดทำความร้อน และความเย็น (Temp. -25... 100OC)
 • รุ่น Immersion A6, A12, A24, RA8, RA12, RA24
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง  :  -25 ... 100OC
 • ความนิ่งของอุณหภูมิ  :  + 0.05K
 • ความแรงของปั้ม  :  0.2 bar
 • อัตราการไหลสูงสูด  :  15L/min
 • มีระบบเตือนป้องกันระับไม่ให้น้ำต่ำกว่าเกณฑ์

Laud Aqualine  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

Lauda Aqualine  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
 • รุ่น AL2, AL5, AL12, AL18, AL25
 • สามารถควบคุณอุณหภูมิในช่วง  :  25 ... 95OC
 • ความนิ่งของอุณหภูมิ  :  + 0.2K
 • มีขนาดให้เลือก 5 ขนาด
 • มีระบบเตือนป้องกันระดับน้ำไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์

Lauda Eco  เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ชนิดทำความร้อน และความเย็น (Temp. -40 ... 300OC)

Lauda Eco เครื่องควบคุมอุณหภูมิชนิทำความร้อน และความเย็น (Temp. -50 ... 200OC)
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง  :  -50 ... 200OC
 • ความนิ่งของอุณหภูมิ  :  + 0.01K
 • ความแรงของปั้ม  :  0.55 bar
 • อัตราการไหลสูงสุด 22 L/min
 • มี Port USB สำหรับเชื่อมต่อ Computer

Lauda Ecoline Staredition  เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับสอบเทียบ  (Temp. -40 ... 300OC)
 


Lauda Ecoline Staredition  เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับสอบเทียบ  (Temp. -40 ... 300OC)
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง  :  -40 ... 300OC
 • ความนิ่งของอุณหภูมิ  :  + 0.01 K
 • ความแรงของปั้ม  :  0.4 ... 0.8 bar
 • อัตราการไหลสูงสุด  :  8.5 ... 17 L/min

Lauda DLK  เครื่องทำความเย็นแบบหมุนเวน  (Temp. -40 ... 150OC)
 
Lauda DLK  เครื่องทำความเย็นแบบหมุนเวน  (Temp. -40 ... 150OC)
 • สามารถควมคุมอุณหภูมิได้ในช่วง  :  -40 ... 150OC