เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave / Steam Sterilizer)
ยี่ห้อ LabTech


เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave / Steam Sterilizer )
ยี่ห้อ LabTech
 


หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave / Steam Sterilizer)
ยี่ห้อ LabTech  รุ่น LAC-5040SD / LAC-5060SD
 
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
 • เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อรูปทรงแนวตั้งขนาดความจุ 40 ลิตร และ 60 ลิตร
 • สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5OC เหนืออุณหภูมิห้องถึง 121O
 • ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ PID Control
 • ตัวถึงสำหรับนึ่ง (Chamber) ทำด้วยเหล็กหล้าไร้สนิมเกรด SUS304 และตัวตู้ภายนอก (Carbinet) เคลือบด้วย Powder Coated Steel
 • เมื่อเครื่องทำงานและมีความดันอยู่ภายในตู้จะไม่สามารถเปิดประตูตู้ได้
 • มีเซนเซอร์ตรวจเช็คในกรณีที่ปิดประตูตู้ไม่สนิท เครื่องจะไม่ทำงาน
 • มีไฟเป็นขั้นตอนเพื่อแสดงให้ทราบว่าเครื่องกำลังทำงานในขั้นไหน
 • มีไฟเตือนเมื่อน้ำในตู้ต่ำกว่าระดับที่กำหนด
 • ท่อปล่อยไอและท่อปล่อยน้ำทิ้งแยกส่วนกัน
 • มีระบบป้องกันความดันไม่ให้สูงเกินไป โดยระบบะมีการระบายความดัน
 • อัตโนมัติเมื่อความดันสูงเกินไป
 • มีระบบป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป โดยจะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งไว้
 • ที่ฐานของตู้มีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อมทั้งมีตัวล็อคล้อเพื่อความปลอดภัย
 • ได้รับมาตรฐาน GMP, ISO 9001, ISO 13485
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี