ตู้อบความร้อน (Universal Oven)
ตู้บ่มเชื้อ (Incubators)
ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Cooling Incubators)
ยี่ห้อ MEMMERT / GERMANY


 

Universal Oven
Memmert / Germany

          ตู้อบความร้อน Memmert ตู้อบลมร้อน Memmert ตู้อบแห้ง Memmert Hot Air Oven Memmert
          Hot Air Drying Overn Memmert
  มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบไม่มีพัดลมและแบบมีพัดลมภายในตู้
          มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 32 ลิตร ถึง 749 ลิตร

 

 
 • ตู้อบลมร้อน (Oven) สำหรับอบแห้งตัวอย่าง, เครื่องแก้ว และ อุปกรณ์ต่างๆ
 • ตู้อบลมร้อน (Oven) สามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 300OC
 • ตู้อบลมร้อน (Oven) มีระบบ Timer ตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 99 วัน 23 ชั่วโมง
 • ตู้อบลมร้อน (Oven) ภายใน และภายนอกตู้ ทำด้วยสแตนเลสสตีล
 • ตู้อบลมร้อน (Oven) มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
 • ตู้อบความร้อน (Oven) มีชั้นวางสแตนเลสมาให้ 1-2 ชั้น (แล้วแต่รุ่น) ภายในตู้สามารถปรับระดับได้สูงสุด 14 ระดับ ตามขนาด
 • ตู้อบลมร้อน (Oven) ผลิตภัณฑ์ MEEMMERT ประเทศเยอรมันนี
 • ตู้อบลมร้อน (Oven) รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 
รุ่น UN-Series เป็นแบบไม่มีพัดลมภายในตู้
รุ่น UN30 UN55 UN75 UN110 UN160 UN260 UN450 UN750
ความจุ 32 53 74 108 161 256 449 749
ขนาดภายในตู้ (cm) 40x32x25 40x40x33 40x56x33 56x48x40 56x72x40 64x80x50 104x72x60 104x120x60
จำนวนชั้น Std./Max. 1/3 1/4 2/4 2/5 2/8 2/9 2/8 2/14
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม UN30 UN55 UN75 UN110 UN160 UN260 UN450 UN750

 
รุ่น UF-Series เป็นแบบมีพัดลมภายในตู้
รุ่น UF30 UF55 UF75 UF110 UF160 UF260 UF450 UF750
ความจุ 32 53 74 108 161 256 449 749
ขนาดภายในตู้ (cm) 40x32x25 40x40x33 40x56x33 56x48x40 56x72x40 64x80x50 104x72x60 104x120x60
จำนวนชั้น Std./Max. 1/3 1/4 2/4 2/5 2/8 2/9 2/8 2/14
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม UF30 UF55 UF75 UF110 UF160 UF260 UF450 UF750


Memmert Memmer Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert Oven Memmert Oven Memmert Oven Memmert Oven Memmert Oven ตู้อบMemmert 
ตู้อบMemmert ตู้อบMemmert ตู้อบMemmert ตู้อบMemmert ตู้อบOven ตู้อบOven ตู้อบOven ตู้อบOven ตู้อบOven ตู้อบOven ตู้อบOvenUniversal Oven Universal Oven Universal Oven Universal Oven
 


Incubators
Memmert / Germany

          ตู้เพาะเชื้อ Memmert ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ Memmert ตู้เลี้ยงเชื้อ Meemert มีให้เลือก 2 แบบ
        คือ แบบไม่มีพัดลมและแบบมีพัดลมภายในตู้ มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 32 ลิตร ถึง 749 ลิตร

 

 
 • ตู้เพาะเชื้อ (Incubators) สำหรับใช้บ่มเพาะเชื้อ เลี้ยงเชื้อ
 • ตู้เพาะเชื้อ (Incubators) ควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่ 5OC เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 80OC
 • ตู้เพาะเชื้อ (Incubators) รบบ Timer ตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 99 วัน 23 ชั่วโมง
 • ตู้เพาะเชื้อ (Incubators) ภายใน และภายในนอกตู้ ทำด้วยสแตนเลสสตีล
 • ตู้เพาะเชื้อ (Incubators) มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
 • ตู้อบเพาะเชื้อ (Incubator) มีชั้นวางสแตนเลสมาให้ 1-2 ชั้น (แล้วแต่รุ่น) ภายในตู้สามารถปรับระดับได้สูงสุด 14 ระดับ ตามขนาด
 • ตู้เพาะเชื้อ (Incubators) ผลิตภัณฑ์ Memmert ประเทศเยอรมันนี
 • ตู้เพาะเชื้อ (Incubators) รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 
รุ่น IN-Series เป็นแบบไม่มีพัดลมภายในตู้
รุ่น IN30 IN55 IN75 IN110 IN160 IN260 IN450 IN750
ความจุ 32 53 74 108 161 256 449 749
ขนาดภายในตู้ (cm) 40x32x25 40x40x33 40x56x33 56x48x40 56x72x40 64x80x50 104x72x60 104x120x60
จำนวนชั้น Std./Max. 1/3 1/4 2/4 2/5 2/8 2/9 2/8 2/14
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม IN30 IN55 IN75 IN110 IN160 IN260 IN450 IN750

 

 
รุ่น IF-Series เป็นแบบไม่มีพัดลมภายในตู้
รุ่น IF30 IF55 IF75 IF110 IF160 IF260 IF450 IF750
ความจุ 32 53 74 108 161 256 449 749
ขนาดภายในตู้ (cm) 40x32x25 40x40x33 40x56x33 56x48x40 56x72x40 64x80x50 104x72x60 104x120x60
จำนวนชั้น Std./Max. 1/3 1/4 2/4 2/5 2/8 2/9 2/8 2/14
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม IF30 IF55 IF75 IF110 IF160 IF260 IF450 IF750

Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert Memmert 
Incubator Memmert Incubator Memmert Incubator Memmert Incubator Memmert Incubator Memmert Incubator Memmert Incubator Memmert
ตู้เพาะเชื้อ Incubator ตู้เพาะเชื้อ Incubator ตู้เพาะเชื้อ Incubator ตู้เพาะเชื้อ Incubator ตู้เพาะเชื้อ Incubator ตู้เพาะเชื้อ Incubator ตู้เพาะเชื้อ Incubator 
ตู้บ่มเชื้อIncubator Memmert ตู้บ่มเชื้อIncubator Memmert ตู้บ่มเชื้อIncubator Memmert ตู้บ่มเชื้อIncubator Memmert ตู้บ่มเชื้อIncubator Memmert 

    
Cooling Incubators
Memmert / Germany

 
          ตู้บ่มเพาะเชื้อความคุมอุณหภูมิต่ำ  Memmert ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Memmert 
          มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 53 ลิตร ถึง 749 ลิตร

 

 
 • ตู้บ่มเพาะเชื้อความคุณคุณหภูมิต่ำ (Cooling Incubators) สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -12OC to 60OC (เฉพาะ ICP55 อุณหภูมิ 0OC to 60OC)
 • ตู้บ่มเพาะเชื้อความคุณคุณหภูมิต่ำ (Cooling Incubators) ระบบ Timer ตั้งแต่ 1 นาที          จนถึง 99 วัน 23 ชั่วโมง
 • ตู้บ่มเพาะเชื้อความคุณคุณหภูมิต่ำ (Cooling Incubators) ภายใน และภายในนอกตู้ทำด้วย    สแตนเลสสตีล
 • ตู้บ่มเพาะเชื้อความคุณคุณหภูมิต่ำ (Cooling Incubators) มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
 • ตู้บ่มเพาะเชื้อความคุณคุณหภูมิต่ำ (Cooling Incubators) มีชั้นวางสแตนเลสมาให้ 1-2 ชั้น (แล้วแต่รุ่น) ภายในตู้สามารถปรับระดับได้สูงสุด 14 ระดับ ตามขนาด
 • ตู้บ่มเพาะเชื้อความคุณคุณหภูมิต่ำ (Cooling Incubators) ผลิตภัณฑ์ Memmert           ประเทศเยอรมันนี
 • ตู้บ่มเพาะเชื้อความคุณคุณหภูมิต่ำ (Cooling Incubators) รับประกันคุณภาพ 1 ปี

COMPRESSOR-COOLED INCUBATOR ICP
รุ่น ICP55 ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
ความจุ 53 108 256 449 749
ขนาดภายในตู้ (cm) 40x40x33 56x48x40 64x80x50 104x72x60 104x120x60
จำนวนชั้น Std./Max. 1/4 2/5 2/9 2/8 2/14
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ICP55 ICP110 ICP260 ICP450 ICP750

Memmert ​Memmert ​Memmert ​Memmert ​Memmert ​Memmert ​Memmert ​Memmert ​Memmert ​Memmert ​Memmert ​Memmert ​Memmert 
Cooled Incubator Memmert ​Cooled Incubator Memmert ​Cooled Incubator Memmert ​Cooled Incubator Memmert ​Cooled Incubator Memmert 
ตู้บ่มเพาะเชื้อMemmert ตู้บ่มเพาะเชื้อMemmert ตู้บ่มเพาะเชื้อMemmert ตู้บ่มเพาะเชื้อMemmert ตู้บ่มเพาะเชื้อMemmert ตู้บ่มเพาะเชื้อMemmert 
ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำCooledIncubator ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำCooledIncubator ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำCooledIncubator ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำCooledIncubator