ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
Standard  Weight


 

 

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน มีทั้งตุ้มสแตนเลส  ตุ้มทองเหลือง และตุ้มเหล็กหล่อ
พร้อมใบรับรองการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก (ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025) 
 
 

  พิกัดตุ้มน้ำหนักที่บริษัทจำหน่าย

  จำนวนตุ้มน้ำหนักสแตนเลสในแต่ละชุด

  จำนวนตุ้มน้ำหนักทองเหลืองในแต่ละชุด